Η σχέση της εθνικής και της ευρωπαικής ταυτότητας στο ενωσιακό δίκαιο

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2941857 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-07
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Γεράσιμος Ιωάννης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
1. Θεοδώρα Αντωνίου, Καθηγήτρια, τομέας Δημοσίου Δικαίου, τμήμα Νομικής, ίδρυμα ΕΚΠΑ
2. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής, τομέας Δημοσίου Δικαίου, τμήμα Νομικής, ίδρυμα ΕΚΠΑ
3. Βασίλης Κονδύλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, τομέας δημοσίου δικαίου, τμήμα Νομικής, ίδρυμα ΕΚΠΑ
4. Θεόδωρος Φορτσάκης, Καθηγητής, τομέας Δημοσίου Δικαίου, τμήμα Νομικής, ίδρυμα ΕΚΠΑ
5. Παύλος Μιχαήλ Ευστρατίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, τομέας Δημοσίου Δικαίου, τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
6. Νικόλαος Παπασπύρου, Επίκουρος Καθηγητής, τομέας δημοσίου δικαίου, τμήμα Νομικής, ΕΚΠΑ
7. Τριανταφυλλιά Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, τμήμα Νομικης, ίδρυμα ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σχέση της εθνικής και της ευρωπαικής ταυτότητας στο ενωσιακό δίκαιο
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
The relationship between national identity and european identity in european law
Περίληψη:
Παρά τη σημαντική δυναμική που έχει αναπτύξει και το επιστημονικό ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η έννοια της εθνικής συνταγματικής ταυτότητας συνιστά μια σχετικά νέα έννοια του ευρωπαϊκού δικαίου. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, η οποία εντάσσεται στο επιστημονικό αντικείμενο του ευρωπαϊκού συνταγματικού δικαίου, συνιστά η αποσαφήνιση της έννοιας της εθνικής συνταγματικής ταυτότητας του άρθρου 4 παρ. 2 ΣΕΕ, του πεδίου εφαρμογής της και των λειτουργιών που αυτή επιτελεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έννομης τάξης. Για το λόγο αυτό αναδεικνύεται η ενοποιητική λειτουργία της έννοιας (δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού συνταγματικού δικαίου) και οι περιπτώσεις εφαρμογής της στο πλαίσιο της νομολογίας του ΔΕΕ σε υποθέσεις γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας, θεμελιωδών δικαιωμάτων και περιφερειακής διακυβέρνησης. Τέλος, καταδεικνύεται ότι η έννοια της εθνικής συνταγματικής ταυτότητας συμβάλλει στην ενίσχυση ενός κοινού ευρωπαϊκού συνταγματικού προτύπου και στην οικοδόμηση μιας κοινότητας ευρωπαϊκής συνταγματικής παράδοσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δημόσιο Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Εθνική συνταγματική ταυτότητα, γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία, θεμελιώδη δικαιώματα, περιφερειακή πολιτική, ευρωπαική ταυτότητα, ευρωπαική ιθαγένεια
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
1290
Αριθμός σελίδων:
430
Διδακτορικό.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο