Διαπροσωπικές σχέσεις - Τύποι δεσμού και ψυχική υγεία σε άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2941873 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-11
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Αρβανιτάκη Ευανθία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στεφανάτου Πενταγιώτισσα, ΕΔΙΠ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Τσάλτα Ελευθερία, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Βλασσοπούλου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαπροσωπικές σχέσεις - Τύποι δεσμού και ψυχική υγεία σε άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαπροσωπικές σχέσεις - Τύποι δεσμού και ψυχική υγεία σε άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη των διαπροσωπικών σχέσεων
και συγκεκριμένα των τύπων δεσμού στον ειδικό πληθυσμό των ατόμων, που
πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα καθώς και την σχέση τους με την ψυχική υγεία
των ατόμων αυτών. Διερευνήθηκε ο τύπος δεσμού, που εμφανίζεται με την
μεγαλύτερη συχνότητα στον συγκεκριμένο πληθυσμό, τα επίπεδα αγχώδους και
καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία τους, καθώς και
η σχέση του πόνου με την αγχώδη και καταθλιπτική συμπτωματολογία και την
ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα των ατόμων αυτών.
Για τη μελέτη του ερευνητικού σκοπού και την εξέταση των υποθέσεων της
μελέτης χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια και κλίμακες αυτοαναφοράς και
μελετήθηκαν οι μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις και συχνότητα, καθώς επίσης οι
αναλύσεις της συσχέτισης των εξεταζομένων μεταβλητών και διασταύρωση των
αποτελεσμάτων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι από τους τύπους δεσμού εμφανίζεται κυρίως ο
τύπος δεσμού αποφυγής και ακολουθεί ο αγχώδης τύπος δεσμού με τον ασφαλή τύπο
δεσμού να εμφανίζεται σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Εντοπίστηκαν θετικές
συσχετίσεις των τύπων δεσμού με το άγχος και την κατάθλιψη, στατιστικά σημαντική
συσχέτιση με την ψυχική υγεία. Το μεγαλύτερο ποσοστό στον τύπο δεσμού αποφυγής
εμφανίζει το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και το μικρότερο ως
άγχος κατάστασης. Στον αγχώδη τύπο δεσμού εντοπίζεται μεγαλύτερη πιθανότητα
ψυχολογικής διαταραχής αλλά και παρουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαπροσωπικές σχέσεις, Τύποι δεσμού, Αυτοάνοσα νοσήματα, Άγχος, Κατάθλιψη, Ψυχική υγεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
74
Αριθμός σελίδων:
84

Ευανθία Αρβανιτάκη - Διπλωματική-17032021.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.