Η χαρισματικότητα στη σχολική τάξη: Αναγνώριση των χαρισματικών μαθητών και υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους αναγκών με διαφοροποιημένη διδασκαλία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2942631 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-07
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Καρούσου-Κοκκοσιέλη Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελισάβετ Λαζαράκου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θωμάς Μπαμπάλης, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κωνσταντίνα Τσιώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η χαρισματικότητα στη σχολική τάξη: Αναγνώριση των χαρισματικών μαθητών και υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους αναγκών με διαφοροποιημένη διδασκαλία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η χαρισματικότητα στη σχολική τάξη: Αναγνώριση των χαρισματικών μαθητών και υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους αναγκών με διαφοροποιημένη διδασκαλία
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να ορίσει την έννοια της χαρισματικότητας και να συγκεκριμενοποιήσει τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών μαθητών. Επιπλέον, παρουσιάζει και προτείνει το μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την αναγνώριση των χαρισματικών μαθητών καθώς και μια διδακτική παρέμβαση διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται εννοιολογική οριοθέτηση των βασικών εννοιών, δηλαδή της χαρισματικότητας και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης χαρισματικού μαθητή Πέμπτης Δημοτικού και το διδακτικό σενάριο διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μαθηματικών. Η έρευνα βοήθησε στο να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα. Το μεθοδολογικό εργαλείο της κλίμακας αξιολόγησης συμπεριφοριστικών χαρακτηριστικών, σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας αξιοποιήθηκαν για την αναγνώριση του μαθητή, ως χαρισματικού και για την διαμόρφωση διαφοροποιημένου διδακτικού σεναρίου που ανταποκρίνεται στις ξεχωριστές του ανάγκες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
χαρισματικότητα, χαρισματικοί μαθητές, εκπαίδευση χαρισματικών μαθητών, νοημοσύνη, δημιουργικότητα, κίνητρα, αφοσίωση στο έργο, διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
47
Αριθμός σελίδων:
122

Η χαρισματικότητα στη σχολική τάξη. .pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.