Διαταραχές ύπνου και συννοσηρότητα με διαταραχές χρήσης αλκοόλ στον γενικό πληθυσμό της Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943141 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-21
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Γάτσιου Καλλιόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πέτρος Σκαπινάκης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίο Ιωαννίνων
Μινέρβα-Μελπομένη Μαλλιώρη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πέτρος Πετρίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίο Ιωαννίνων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαταραχές ύπνου και συννοσηρότητα με διαταραχές χρήσης αλκοόλ στον γενικό πληθυσμό της Ελλάδας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαταραχές ύπνου και συννοσηρότητα με διαταραχές χρήσης αλκοόλ στον γενικό πληθυσμό της Ελλάδας
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αϋπνία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ατόμων. Η χρόνια αϋπνία απασχολεί το 10% του γενικού πληθυσμού και συσχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και συμπεριφορές εξάρτησης.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η περιγραφή της επιδημιολογίας των προβλημάτων αϋπνίας και της συννοσηρότητάς τους με τις διαταραχές χρήσης αλκοόλ στον γενικό πληθυσμό της Ελλάδας. Επίσης διερευνώνται συσχετίσεις της αϋπνίας με κοινωνικοδημογραφικές και άλλες μεταβλητές, με διαταραχές χρήσης αλκοόλ, με ψυχιατρικές διαταραχές και χρήση υπηρεσιών υγείας.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη περιλαμβάνει δευτερογενή ανάλυση έρευνας του 2009 - 2010 για την ψυχιατρική νοσηρότητα στον γενικό ενήλικο πληθυσμό της Ελλάδας (4894 συμμετασχόντες που ζούσαν σε νοικοκυριά, ποσοστό απόκρισης 54%). Τα προβλήματα αϋπνίας και οι ψυχιατρικές διαταραχές εκτιμήθηκαν με την αναθεωρημένη κλινική συνέντευξη CIS-R και οι διαταραχές χρήσης αλκοόλ με την κλίμακα AUDIT.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 11,50% των συμμετασχόντων εμφάνισε κλινικά σημαντική αϋπνία και το 17,49% συνολικά προβλήματα αϋπνίας. Tο 26,11% των συμμετασχόντων με κλινικά σημαντική αϋπνία είχε συνολικά προβλήματα χρήσης αλκοόλ, εν αντιθέσει με το 21,38% εκείνων χωρίς κλινικά σημαντική αϋπνία. Η αϋπνία συσχετίστηκε σημαντικά με το γυναικείο φύλο, την προχωρημένη ηλικία, το διαζύγιο, την ανεργία, τις οικονομικές δυσκολίες και τη χρόνια σωματική νόσο. Επιπλέον, προέκυψε ήπια συσχέτιση της αϋπνίας με τα συνολικά προβλήματα χρήσης αλκοόλ, ανεξάρτητα όλων των υπό μελέτη μεταβλητών συμπεριλαμβανομένης της ψυχιατρικής νοσηρότητας κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση. Τέλος, παρατηρήθηκε αυξημένη χρήση υπηρεσιών γενικής και ψυχικής υγείας σε όσους υπέφεραν από αϋπνία συγκριτικά με τους υγιείς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα προβλήματα αϋπνίας συναντώνται συχνά στον γενικό ελληνικό πληθυσμό και εμφανίζουν ήπια συννοσηρότητα με προβλήματα χρήσης αλκοόλ και υψηλή με ψυχιατρικές διαταραχές. Η παρατηρηθείσα αυξημένη χρήση των υπηρεσιών υγείας των ενηλίκων με προβλήματα αϋπνίας απαιτεί την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών διάγνωσης και θεραπείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, με πιθανά δευτερογενή οφέλη στην πρόληψη διαταραχών χρήσης αλκοόλ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αϋπνία, Διαταραχές χρήσης αλκοόλ, Ενήλικες, Συννοσηρότητα, Ελλάδα/επιδημιολογία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
141
Αριθμός σελίδων:
67

Διαταραχές του ύπνου και συννοσηρότητα με διαταραχές χρήσης αλκοόλ στον γενικό πληθυσμό της Ελλάδας.pdf
618 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.