Μελέτη της εξάρτησης στην άθληση: Συσχέτιση με διατροφικές διαταραχές, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και εικόνα σώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943496 16 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-19
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Ντάκουλα Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μινέρβα- Μελπομένη Μαλλιώρη, Ομότιμη καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπαρρηγόπουλος Θωμάς, Καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Τριανταφύλλου Καλλιόπη, PHD, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της εξάρτησης στην άθληση: Συσχέτιση με διατροφικές διαταραχές, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και εικόνα σώματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της εξάρτησης στην άθληση: Συσχέτιση με διατροφικές διαταραχές, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και εικόνα σώματος
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η εξάρτηση στην άθληση χαρακτηρίζεται από υπερβολική ενασχόληση με
την φυσική άσκηση, η οποία μπορεί να επιφέρει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στη
ζωή των ανθρώπων.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανίχνευση συμπτωμάτων εξάρτησης
στην άθληση, σε δείγμα Ελλήνων αθλητών. Παράλληλα, επιχειρήθηκε η διερεύνηση
της σχέσης μεταξύ της εξάρτησης στην άθληση και διατροφικών διαταραχών (νευρική
ανορεξία, ψυχογενής βουλιμία/ενασχόληση με το φαγητό), ορθορεξίας, εικόνας
σώματος και χαρακτηριστικών προσωπικότητας (εξωστρέφεια, νευρωτισμός,
ευσυνειδησία, προσήνεια, δεκτικότητα στην εμπειρία, ναρκισσισμός και τελειομανία).
Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν επτά ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς (κλίμακα Εξάρτησης στην Άθληση, κλίμακα Διατροφικών Στάσεων,
ερωτηματολόγιο της Ορθορεξίας, Πολυδιάστατο ερωτηματολόγιο Εικόνας Σώματος-Κλίμακα εμφάνισης, Πολυδιάστατη Κλίμακα της Τελειομανίας, ερωτηματολόγιο
Ναρκισσιστικής Προσωπικότητας, Τεστ Χαρακτηριστικών Προσωπικότητας). Το
τελικό δείγμα αποτελούνταν από 378 αθλητές/τριες, με μέσο όρο ηλικίας τα 32,8 έτη.
Η στατιστική ανάλυση ανέδειξε ότι το 8,5% των συμμετεχόντων βρισκόταν σε κίνδυνο
εμφάνισης εξάρτησης στην άθληση, ενώ το 59,2% εμφάνιζε ενδεικτικές συμπεριφορές
ψυχογενούς ορθορεξίας. Παράλληλα, η πολυπαραγοντική γραμμική ανάλυση ανέδειξε
ότι οι διατροφικές διαταραχές και η ορθορεξία συνδέονται άμεσα με την εκδήλωση
συμπτωμάτων εξάρτησης στην άθληση (p>0,001). Επίσης, όσο περισσότερο
ευσυνείδητα και τελειομανή ήταν τα άτομα τόσο περισσότερες πιθανότητες είχαν να
αναπτύξουν συμπτώματα εξάρτησης στην άθληση (p>0,030, p>0,001 αντίστοιχα).
Τέλος, η συχνότητα και ο χρόνος άθλησης εμφάνισε θετική συσχέτιση με την εξάρτηση
στην άθληση (p>0,001), ενώ αρνητική φάνηκε να είναι η συσχέτιση μεταξύ της
διάστασης της «Αυτοκατηγοριοποίησης βάρους» και των διαστάσεων της «έλλειψης
ελέγχου» και «χρόνου άσκησης» της κλίμακας της Εξάρτησης στην Άθληση (p>0,001,
p>0,008 αντίστοιχα) της εμφάνισης συμπτωμάτων εξάρτησης στην άθληση.
Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία, μέσω μίας ολιστικής σκοπιάς, επιχειρεί να
συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της εξάρτησης στην άθληση,
δίνοντας σημασία στους παράγοντες που φαίνεται να σχετίζονται με αυτό το σύνθετο
θέμα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις κλειδιά: Εξάρτηση στην άθληση, Διατροφικές διαταραχές, Ορθορεξία, Εικόνα σώματος, Χαρακτηριστικά προσωπικότητας, Τελειομανία, Ευσυνειδησία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
58
Αριθμός σελίδων:
79

Διπλωματική_εργασία_Μελέτη_Εξάρτησης_στην_άθληση_Ντάκουλα_Γεωργία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-10-18.