Οι Επαναστάσεις του 1848 στον Ελληνικό Τύπο: Ιδεολογικές τάσεις και προσλήψεις στην ελληνική δημόσια σφαίρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2943662 45 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Βεκρής Σίμων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πλουμίδης. Γ. Σπυρίδων Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας (από την Ελληνική Επανάσταση έως σήµερα)
Καραμανωλάκης Ευάγγελος : Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας (από την Ελληνική Επανάσταση έως σήµερα)
Λαμπροπούλου Δήμητρα : Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας (από την Ελληνική Επανάσταση έως σήµερα)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι Επαναστάσεις του 1848 στον Ελληνικό Τύπο: Ιδεολογικές τάσεις και προσλήψεις στην ελληνική δημόσια σφαίρα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι Επαναστάσεις του 1848 στον Ελληνικό Τύπο: Ιδεολογικές τάσεις και προσλήψεις στην ελληνική δημόσια σφαίρα
Περίληψη:
Θέμα της παρούσης εργασίας είναι ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώθηκαν οι ευρωπαϊκές επαναστάσεις του 1848 στον Ελληνικό Τύπο. Σκοπός της είναι η ανάδειξη των ιδεολογικών τάσεων που υπήρχαν στην ελληνική δημόσια σφαίρα κατά την Οθωνική περίοδο. Ερευνητικές πηγές αποτέλεσαν τα σχετικά με τις επαναστάσεις άρθρα τεσσάρων εφημερίδων των ετών 1848-1849. Πρόκειται για τα Αθηναϊκά έντυπα Αιών, Ελπίς, Συντηρητική και το Ερμουπολίτικο Αίολο, που βρίσκονται ψηφιοποιημένα στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Έγινε προσπάθεια οι εφημερίδες να αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο το ιδεολογικό πολιτικό τοπίο της εποχής. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο 1848-49 ο Αιών επρόσκειτο στο Ρωσικό Κόμμα, η Ελπίς στο Αγγλικό Κόμμα, ενώ ο Αίολος και η Συντηρητική στήριζαν τις βασιλικές κυβερνήσεις του Γαλλικού Κόμματος. Οι δυο πρώτες εντάσσονται στο φιλελεύθερο ιδεολογικό στρατόπεδο, ενώ οι δυο τελευταίες στο συντηρητικό.
Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας εξετάζει τη σχέση του θεσμού του Τύπου με τον χώρο της δημόσιας σφαίρας. Αρχικά παρουσιάζεται η συγκρότηση και η δομή της δημόσιας σφαίρας, δηλαδή του φαντασιακού κοινού ιδιωτών ατόμων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την κριτική των δημοσίων πραγμάτων, στη Δυτική Ευρώπη. Στη συνέχεια επιχειρείται η σκιαγράφηση της ελληνικής δημόσιας σφαίρας κατά την Οθωνική περίοδο και παρουσιάζεται η λειτουργία του Τύπου σε αυτήν, καθώς και η σχέση του με το πολιτικό και κομματικό σύστημα της εποχής.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημοσιογραφική κάλυψη των επαναστατικών γεγονότων του έτους 1848 και γίνεται προσπάθεια ερμηνείας της. Έμφαση δίνεται στην Παρισινή επανάσταση του Φεβρουάριου, την Παρισινή εργατική εξέγερση του Ιούνιου και την αντεπίθεση των δυνάμεων της Αντίδρασης το φθινόπωρο του ίδιου έτους.
Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την κάλυψη των γεγονότων του έτους 1849. Πέρα από την αντιμετώπιση του Τύπου προς την οριστική ήττα των επαναστατικών δυνάμεων, εξετάζονται ξεχωριστά η διαμάχη των εφημερίδων Αιών και Ελπίς γύρω από τον Ουγγρικό πόλεμο της Ανεξαρτησίας καθώς και η στάση του Τύπου προς τις αναταραχές στα υπό Βρετανική κηδεμονία Ιόνια Νησιά τα έτη 1848-1849.
Τέλος, διατυπώνονται συμπεράσματα σχετικά με τη δομή της ελληνικής δημόσιας σφαίρας εκείνης της περιόδου, των ιδεολογικών τάσεων που υπήρχαν σε αυτήν καθώς και τον πολιτικό ιδεολογικό χαρακτήρα των τριών «ξενικών» κομμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Εφημερίδες, Τύπος, Δημόσια σφαίρα, Επαναστάσεις, 1848, Ιωάννης Φιλήμων, Κωνσταντίνος Λεβίδης, Ερμούπολη, Επτάνησα, 19ος αιώνας, Φιλελευθερισμός, Συντηρητισμός, Γαλλικό Κόμμα, Αγγλικό Κόμμα, Ρωσικό Κόμμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
394
Αριθμός σελίδων:
134
ΜΔΕ Σίμων Βεκρής-converted.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο