Η Χορευτική Λειτουργία Του Βλάχικου Γάμου

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2943844 151 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-04-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
ΛΑΤΣΑ ΣΟΦΙΑ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουτσούμπα Μαρία, Καθηγήτρια
ΣΕΦΑΑ,ΕΚΠΑ
(σε συνεργασία με τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Δρ. Ελένη Φιλιππίδου και τον Δρ. Βασίλειο Καρφή)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Χορευτική Λειτουργία Του Βλάχικου Γάμου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Χορευτική Λειτουργία Του Βλάχικου Γάμου
Περίληψη:
Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην περιγραφή του γαμήλιου χορευτικού
εθιμοτυπικού των Βλάχων της Πεύκης Τρικάλων κατά τη χρονική περίοδο 1935-
1975. Ειδικότερα, η εργασία αυτή, με σημείο αναφοράς την περιγραφή και
ανάλυση του δρωμένου του βλάχικου γάμου, επιχειρεί να καταδείξει τη στενή
σύνδεση του με το χορό, ο οποίος το συνοδεύει σε όλες τις φάσεις του. Η
συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε με βάση την
εθνογραφική μέθοδο, όπως αυτή εφαρμόζεται στην επιστήμη του χορού, υπό τους
όρους της «συμμετοχικής παρατήρησης» και προέρχεται από πρωτογενείς αλλά
και δευτερογενείς πηγές. Τα δεδομένα της έρευνας ταξινομούνται σύμφωνα με το
μεθοδολογικό μοντέλο του van Gennep σε τρεις φάσεις. Για την ανάλυση της
δομής και μορφής των χορών καθώς και της κωδικοποίησής τους,
χρησιμοποιείται η δομική-μορφολογική και τυπολογική μέθοδος ανάλυσης, όπως
εφαρμόζονται από την επιστήμη της Χορολογίας. Τέλος, η ανάλυση των
εθνογραφικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της «πυκνής
περιγραφής», η οποία εμπεριέχει ταυτόχρονα την ανάλυση, δηλαδή την
περιγραφή και την ερμηνεία των δεδομένων. Από την ανάλυση και την ερμηνεία
των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι ο χορός μια μορφή ανθρώπινης δημιουργικής
έκφρασης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη συμπεριφορική διαδικασία του
Βλάχικου Γάμου. Διαμέσου του χορού δημοσιοποιείται το γεγονός του γάμου και
η χορευτική διαδικασία αποτελεί μέσον επισήμανσης και συνειδητοποίησης, προς
τους μελλόνυμφους και τον περίγυρό τους, της καινούριας κατάστασης συνθηκών
και όρων ζωής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Χορός, λειτουργία, έθιμο γάμου, Βλάχοι, Πεύκη Τρικάλων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
136
Πτυχιακή Λάτσα Σοφία A.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο