Πρακτικές τιμωρίας στον ελληνικό χώρο. Η ποινή της εξορίας, μέσα 17ου έως αρχές 19ου αιώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2944336 10 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-05-04
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Τσιώκος Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σειρηνίδου Βασιλική, Επίκουρος καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
Ευθυμίου Μαρία, Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
Κωνσταντινίδου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Πρακτικές τιμωρίας στον ελληνικό χώρο. Η ποινή της εξορίας, μέσα 17ου έως αρχές 19ου αιώνα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Πρακτικές τιμωρίας στον ελληνικό χώρο. Η ποινή της εξορίας, μέσα 17ου έως αρχές 19ου αιώνα
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία μελετά τις πρακτικές τιμωρίας στον ελληνικό χώρο και ειδικά την ποινή της εξορίας, από τα μέσα του 17ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Η εργασία εστιάζει στη λειτουργία της εξορίας στην προνεωτερική κοινωνία της εποχής και στους λόγους για τους οποίους κάποιο άτομο εκτοπιζόταν από έναν τόπο. Διερευνώνται επίσης η εξέλιξη της ποινής της εξορίας και οι μεταβολές των επιβαλλόμενων τιμωριών στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο που εξετάζεται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έλαβαν χώρα έντονες διοικητικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι οποίες οδήγησαν σε μεταβολές των πρακτικών τιμωρίας που εφαρμόζονταν. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν και το νομικό και δικαιικό πλαίσιο των ζιμμήδων του ελληνικού χώρου.
Μελετώντας πρωτογενείς πηγές πολλών περιοχών του ελληνικού χώρου, γίνεται εμφανές πως κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα καθιερώθηκε η επιβολή της ποινής της εξορίας για ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται η σημασία της εξορίας στην απόπειρα ελέγχου του πληθυσμού και διατήρησης της τάξης και στην απονομή της δικαιοσύνης. Τέλος, για να διαφωτιστούν περαιτέρω ορισμένες πτυχές και χαρακτηριστικά της ποινής της εξορίας και η διαδικασία που ακολουθείτο προκειμένου να εκτοπιστεί κάποιος, στην εργασία αναπτύσσονται αναλυτικά ορισμένες υποθέσεις αποπομπής ενός κατηγορουμένου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
εξορία, ποινή, ελληνικός χώρος, προνεωτερικά χρόνια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
258
Αριθμός σελίδων:
89

Τσιώκος Γ. Χρήστος Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Tsiokos Christos Dissertation.pdf
748 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.