Η Επίδραση της Συνδυαστικής Προπόνησης στην Ταχύτητα και την Αλτικότητα Νεαρών Αθλητριών Χειροσφαίρισης

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2944760 4 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-05-07
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπάγιος Ιωάννης , Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Επίδραση της Συνδυαστικής Προπόνησης στην Ταχύτητα και την Αλτικότητα Νεαρών Αθλητριών Χειροσφαίρισης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της συνδυαστικής προπόνησης στης ταχύτητα και την αλτικότητα νεαρών αθλητριών Χειροσφαίρισης
Περίληψη:
Με γνώμονα την ανάγκη για υψηλή απόδοση του αθλήματος της Χειροσφαίρισης, μελετήθηκε η επίδραση συνδυαστικής μεθόδου προπόνησης με στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων αθλητικών ατομικών χαρακτηριστικών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η πιθανή μεταβολή στις τιμές της ταχύτητας και της αλτικής ικανότητας με τη χρήση επαναλαμβανόμενης συνδυαστικής προπόνησης. Αυτή περιλάμβανε πλειομετρικές ασκήσεις και ασκήσεις ευκινησίας και ταχύτητας. Εφαρμόστηκε για έξι (6) προπονητικούς μικρόκυκλους κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Το δείγμα της μελέτης, αποτελούνταν από δώδεκα (12) αθλήτριες του Αθλητικού Σωματείου Αθηναϊκός Α.Σ. Βύρωνα ηλικίας 11.6±0.7 ετών, με αθλητική εμπειρία στο παιγνίδι 1.4±0.2 έτη. Σε όλες τις αθλήτριες μετρήθηκε το σωματικό ανάστημα και το σωματικό βάρος και έπειτα υπολογίστηκε ο δείκτης μάζας σώματος. Επιπλέον μετρήθηκαν, πριν και μετά το πέρας της προπονητικής παρέμβασης 6 μικρόκυκλων, το άλμα σε μήκος και το άλμα σε ύψος χωρίς φόρα, καθώς και η δρομική ταχύτητα τριάντα (30) μέτρων. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.05) στις μετρήσεις του άλματος σε μήκος (p=0.000) , του άλματος σε ύψος (p=0.015) καθώς και στις μετρήσεις του δρόμου ταχύτητας (p=0.000). Περαιτέρω έρευνα στις ηλικίες αυτές απαιτείται για τον προσδιορισμό των πιθανών μεταβολών στην ταχύτητα και την αλτική ικανότητα με τη χρήση συνδυαστικής πλειομετρικής προπόνησης αναφορικά με την ευκινησία και την ταχύτητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
συνδυαστική προπόνηση, ταχύτητα, ευκινησία, αλτική ικανότητα, πλειομετρική άσκηση, προπονητική παρέμβαση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
49
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ.pdf (850 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο