Λειτουργία των Τ.Ε.Π., σύστημα διαλογής και ικανοποίηση και χρόνος αναμονής των ασθενών στο Τ.Ε.Π. του Γ.Ν.Α. Λαϊκού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2947060 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-11
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Αλαβάνου Ευγενία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Μαρία Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λειτουργία των Τ.Ε.Π., σύστημα διαλογής και ικανοποίηση και χρόνος αναμονής των ασθενών στο Τ.Ε.Π. του Γ.Ν.Α. Λαϊκού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Λειτουργία των Τ.Ε.Π., σύστημα διαλογής και ικανοποίηση και χρόνος αναμονής των ασθενών στο Τ.Ε.Π. του Γ.Ν.Α. Λαϊκού
Περίληψη:
Θεωρητικό υπόβαθρο: Το ΤΕΠ είναι τμήμα υποδοχής επειγόντων περιστατικών. Η προτεραιότητα τους καθορίζεται από το σύστημα διαλογής. το τεπ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μαζικής προσέλευσης περιστατικών με αποτέλεσμα αυξημένους χρόνους αναμονής και επιπρόσθετες ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

Σκοπός: O σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη της λειτουργίας του ΤΕΠ και της σημαντικότητας του συστήματος διαλογής, καθώς και η εκτίμηση της ικανοποίησης των ατόμων που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του ΤΕΠ, του Γενικού νοσοκομείου Αθηνών Λαικού.

Έρευνα-Μεθοδολογία: η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη μελέτη αυτη είναι περιγραφική στατιστική, ποιοτικού τύπου και τα δεδομένα της αναλύθηκαν με τη βοήθεια του στατιστικόυ πακέτου SPSS. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν έγκυρο και σταθμισμένο, ήταν το BEPSS (Brief Emergency Department Patient Satisfaction Scale) που αντλήθηκε απο την έρευνα Atari & Atari (2015), η ικανοποίηση μετρήθηκε με χρήση τετραβάθμιας κλίμακας, όπου το 1 αντιπροσώπευε το «καθόλου ικανοποιημένο»ς και το 4 το «απόλυτα ικανοποιημένος». Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων της έρευνας ήταν πρωτογενή και συγκεντρώθηκαν μέσω των 100 ερωτηματολογίων τυχαίου δείγματος ασθενών( από τους 150 που ερωτήθηκαν), από το Γενικό νοσοκομείο Αθηνών Λαικό, με τη μέθοδο προσωπικής συνέντευξης, από έναν επεαγγελματία υγείας-ιατρό.

Αποτελέσματα: Η συνολική ικανοποίηση των επισκεπτών των ΤΕΠ κυμάνθηκε σε ενδιάμεσα επίπεδα. Αναδείχθηκαν παράγοντες οι οποίοι σημείωσαν αρκετά χαμηλή βαθμολογία και άλλοι με αρκετά υψηλή. Ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σημειώθηκαν στη συμπεριφορά του ιατρού (Μ.Ο.3,35/4), στην ενημέρωση από το θεράποντα (Μ.Ο.3,44/4), καθώς επίσης και στη φροντίδα που δέχθηκαν από το νοσηλευτικό προσωπικό (Μ.Ο. 3,29/4)
Η πιο χαμηλή βαθμολογία σχετίζεται με την ηρεμία του περιβάλλοντος του δωματίου των ΤΕΠ (Μ.Ο.1,39/4) το ότι ο χρόνος αναμονής ήταν ιδιαίτερα μεγάλος (Μ.Ο.1,74/4) η οικογένεια δεν ήταν σε θέση να περάσει αρκετό χρόνο με τον ασθενή ( 1,88/4).
Συμπεράσματα: Αν και το ανθρώπινο δυναμικό φαίνεται να συνεισφέρει θετικά στην αύξηση της ικανοποίησης στους επισκέπτες, υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης και σχετίζονται κυρίως με τις συνθήκες που επικρατούν και το χρόνο αναμονής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Τμήμα επειγόντων περιστατικών, Σύστημα διαλογής, Ικανοποίηση ασθενών, Χρόνος αναμονής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
45
Αριθμός σελίδων:
92
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΑΒΑΝΟΥ_23122020 (3)-converted.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο