Ελευθερία και Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της Ανοικτής Κοινωνίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2947145 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-06-11
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κωστέας Βασίλειος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Περικλής Βαλλιάνος, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Γεράσιμος Κουζέλης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Γρηγόρης Μολύβας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Παντελής Λέκκας, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Ιωάννης Τασόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Παναγιώτης - Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Χαρίλαος Πλατανάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ελευθερία και Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της Ανοικτής Κοινωνίας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ελευθερία και Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της Ανοικτής Κοινωνίας
Περίληψη:
Η διατριβή αυτή αποτελεί μια μελέτη πολιτικής επιστημολογίας και κοινωνιολογίας της επιστήμης, απαντώντας στο επιστημολογικό πρόβλημα του σχετικισμού και του αρνητισμού, το οποίο συνυφαίνεται με συγκεκριμένα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα της εποχής, αντλώντας επιχειρήματα από το ποππεριανό επιστημολογικό πρόγραμμα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Πλουραλισμός, ακριβοδικία, ανοικτότητα, σχετικισμός, αρνητισμός, μεταμοντερνισμός, επιστημολογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
201
Αριθμός σελίδων:
276
Διδακτορική Διατριβή (τελικό).pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο