ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ «ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» (MOST SIGNIFICANT CHANGE)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2960673 221 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-09-13
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κάργατζη Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ «ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» (MOST SIGNIFICANT CHANGE)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ «ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» (MOST SIGNIFICANT CHANGE)
Περίληψη:
.Η παρούσα έρευνα σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα μιας τεχνικής αξιολόγησης, της «Πιο σημαντικής αλλαγής» (Most Significant Change), στην αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Η έρευνα αφορά πρωτίστως την εφαρμογή της τεχνικής αυτής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στον κόσμο του», το οποίο είναι ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνταν υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, τα έτη 2015- 2018 σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και το Τμήμα Θεολογίας, σχεδιασμένο από το Μάριο Κουκουνάρα Λιάγκη και την Ηρώ Ποταμούση. Μελετήθηκαν οι εφαρμογές που έγιναν από εκπαιδευτικούς-θεολόγους σε μαθητές Γυμνασίου, σε σχολεία στην Αττική. Η έρευνα μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος αφορά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στα σχολεία καθώς και την ανάλυση των ευρημάτων, με αξιολογικό εργαλείο την τεχνική της «Πιο σημαντικής Αλλαγής». Το δεύτερο σχετίζεται με την έρευνα των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών θεολόγων για την αξιολόγηση της τεχνικής της «Πιο σημαντικής αλλαγής» ως εναλλακτικό μέσω αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Σπουδών και της διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι. Η έρευνα κατέδειξε, ότι από την εφαρμογή της τεχνικής, «Πιο σημαντικής Αλλαγής» τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι άμεσα και απαντούν σε ζητήματα για τη πορεία ή τη βελτίωση ενός προγράμματος καθώς και τόσο απροσδόκητα που σε άλλη κατάσταση θα χρειαζόταν ο διπλάσιος χρόνος για να αναδειχθούν. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος έδειξε πως οι περισσότεροι μαθητές επηρεάστηκαν από το πρόγραμμα σε σημαντικό βαθμό στη διαμόρφωση της ταυτότητας τους καθώς και στις σχέσεις τους με συνομηλίκους. Για τη σχέση μάλιστα της τεχνικής με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα στα πλαίσια του Μαθήματος των Θρησκευτικών, οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τα δυνατά της σημεία και τη χρησιμότητά της σημειώνοντας όμως και τις επιφυλάξεις τους. Μετά την ανάλυση συμπερασματικά σημειώνεται πως από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της τεχνικής της «Πιο σημαντικής αλλαγής» είναι ότι ευεργετεί τους εμπλεκόμενους, καθώς αξιολογεί σε μεγάλο βαθμό σε βάθος την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων αφήνοντας περιθώρια να αναδειχθούν και απροσδόκητα αποτελέσματα, που περιγράφουν τα επίπεδα μάθησης/κατανόησης των εκπαιδευομένων, καθώς με αυτήν προωθείται η κριτική σκέψη, η επιχειρηματολογία, και η ελευθερία του λόγου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά:
Αξιολόγηση, Τεχνική της «Πιο σημαντικής αλλαγής», Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Θρησκευτική Εκπαίδευση, Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
85
Αριθμός σελίδων:
130
Διπλωματική Εργασία Ελένη Κάργατζη.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο