Συγκριτική μελέτη των συγκεντρώσεων των ιχνοστοιχείων (Pb, Zn, Cu, Cr, Mn, Ni) σε δείγματα οικιακών σκονών από τις πόλεις Αθήνα και Βόλος

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2963291 187 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Κελεπερτζής Ευστράτιος , Επίκ. Καθηγητής , τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη των συγκεντρώσεων των ιχνοστοιχείων (Pb, Zn, Cu, Cr, Mn, Ni) σε δείγματα οικιακών σκονών από τις πόλεις Αθήνα και Βόλος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική μελέτη των συγκεντρώσεων των ιχνοστοιχείων (Pb, Zn, Cu, Cr, Mn, Ni) σε δείγματα οικιακών σκονών από τις πόλεις Αθήνα και Βόλος
Περίληψη:
Η διπλωματική εργασία που ακολουθεί, πραγματεύεται ένα σύνολο δειγμάτων οικιακών σκονών που συλλέχθηκαν από δύο πόλεις της Ελλάδος, με σκοπό την έμμεση σύγκρισή τους. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα από 43 δείγματα οικιακών σκονών από την περιοχή της Αθήνας και 24 δειγμάτων οικιακών σκονών αντίστοιχα, από την περιοχή του Βόλου. Η σύσταση των παραπάνω δειγμάτων αποτελεί ένα ετερογενές μείγμα που περιλαμβάνει ένα πλήθος διαφόρων ιχνοστοιχείων. Τα ιχνοστοιχεία στα οποία περιορίζεται το ερευνητικό μέρος της παρακάτω εργασίας, αποτελούν: ο μόλυβδος Pb, ο χαλκός Cu , ο ψευδάργυρος Zn, το χρώμιο Cr, το νικέλιο Ni και το μαγγάνιο Mn. Η διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις δύο πόλεις παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς τα χαρακτηριστικά μεταξύ τους είναι αντιδιαμετρικά. Η Αθήνα αποτελεί μία πόλη έντονα αστικοποιημένη αλλά και πυκνοκατοικημένη με βιομηχανική δραστηριότητα προς την Ελευσίνα. Από την άλλη πλευρά ο Βόλος, αποτελεί ένα μικρότερο αστικό κέντρο το οποίο είναι πιο αραιοκατοικημένο αλλά παρόλα αυτά διέπεται από έντονη βιομηχανική δραστηριότητα καθώς εντοπίζουμε στην ευρύτερη περιοχή του την χαλυβουργεία του Βελεστίνου αλλά και εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου. Δεδομένου λοιπόν ότι τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από δύο διαφορετικά περιβάλλοντα, ως επακόλουθο οι συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων δύναται διαφέρουν σημαντικά. Επίκεντρο μελέτης της διπλωματικής αυτής αποτελεί η μελέτη τόσο των ολικών όσο και των βιοπροσβάσιμων συγκεντρώσεων των ιχνοστοιχείων. Οι ολικές συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων προσδιορίστηκαν σε όλα τα δείγματα των οικιακών σκονών, (43 για την Αθήνα και 24 για το Βόλο). Η βιοπροσβασιμότητα προσδιορίστηκε στα 43 δείγματα οικιακών σκονών της Αθήνας και σε 15 από τα 24 συνολικά δείγματα οικιακών σκονών από την περιοχή του Βόλου. Με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής επεξεργασίας minitab, δημιουργήθηκαν θηκογράμματα όπου επέτρεψαν την άμεση σύγκριση μεταξύ των συγκεντρώσεων των ιχνοστοιχείων στις δύο πόλεις. Τα πιο σημαντικά πορίσματα αποτελούν τα εξής ακόλουθα:
• Τα δείγματα οικιακών σκονών στην περιοχή της Αθήνας είναι σημαντικά πιο εμπλουτισμένα σε Pb, Cu σε αντίθεση με το Βόλο ,όπου παρατηρούνται υψηλότερες τιμές στα ιχνοστοιχεία Mn και Cr, τα οποία είναι άμεσα συνυφασμένα με το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής.
• Το ποσοστό βιοπροσβασιμότητας στα ιχνοστοιχεία Pb (77%), Mn (64%), Ni (43%), και Cr (27%) είναι μεγαλύτερο στην περίπτωση της Αθήνας ενώ για τον Βόλο σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά βιοπροσβασιμότητας των ιχνοστοιχείων Zn (80%) και Cu (37%).
• Σε όλα τα ιχνοστοιχεία μελέτης και για τις δύο πόλεις Αθήνα και Βόλο, οι διάμεσες τιμές της βιοπροσβασιμότητας (%) είναι μεγαλύτερες στα δείγματα που προέρχονται από τις οικιακές σκόνες σε σχέση με τα δείγματα που προέρχονται από το εδαφικό υλικό. Τις μεγαλύτερες τιμές βιοπροσβασιμότητας (%) στα δείγματα οικιακών σκονών, τις εντοπίζουμε στα ιχνοστοιχεία Pb και Zn και για τις δύο πόλεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ιχνοστοιχεία, δυνητικά τοξικά στοιχεία , οικιακή σκόνη, έδαφος , βιοπροσβασιμότητα , βιομηχανική περιοχή, αστικό περιβάλλον
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
94
Αριθμός σελίδων:
70
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο