Η επίδραση της κορτιζόνης και της κορτιζόλης στον χρόνιο πόνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2967283 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-11-25
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδης Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αικατερίνη Μελεμενή, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Άντεια Παρασκευά, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αθανασία Τσαρουχά, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της κορτιζόνης και της κορτιζόλης στον χρόνιο πόνο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της κορτιζόνης και της κορτιζόλης στον χρόνιο πόνο
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί η επίδραση της
κορτιζόλης και της κορτιζόνης στον χρόνιο πόνο. Η μεθοδολογία που κρίθηκε ως
κατάλληλη για τη διεξαγωγή της έρευνας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η
βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει βιβλία, άρθρα από επιστημονικά
περιοδικά και έρευνες είτε έντυπα είτε διαδικτυακά και πάνω σε αυτή έχει βασιστεί το
θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας. Μέσα από την κριτική αξιολόγηση της
βιβλιογραφίας προέκυψαν τα συμπεράσματα της έρευνας. Η αναζήτηση επιστημονικού
υλικού ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου 2021 και ολοκληρώθηκε στις 10 Μαϊου 2021. Η
αναζήτηση έγινε στις βάσεις δεδομένων: Google Scholar, Elsevier και Pubmend και οι
λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: «αξονας HPA», «χρόνιος πόνος»
«κορτιζόλη», «κορτιζόνη» και «χρόνιο stress». Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από
την έρευνα είναι ότι η κορτιζόλη και η κορτιζόνη έχουν ρυθμιστικό ρόλο στην
λειτουργία του άξονα HPA όταν ο οργανισμός βρίσκεται κάτω από συνθήκες έντονου
σωματικού ή συναισθηματικού στρες. Έτσι βοηθά να αποφευχθούν οι
δυσπροσάρμοστικές καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσει η ανεξέλεγκτη λειτουργία
του άξονα HPA στον χρόνιο πόνο οι οποίες μπορεί να κάνουν πιο έντονη την ένταση
και τη διάρκειά του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άξονας HPA, Χρόνιος πόνος, Κορτιζόλη, Κορτιζόνη, Χρόνιο stress
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
151
Αριθμός σελίδων:
71

Konstantinidis Athanasios, Master.pdf
805 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.