Ενδοδεκτικότητα και χρονική αντίληψη. Ο ρόλος της ενδοδεκτικής ακρίβειας στην υποκειμενική αντίληψη του χρονισμού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3197989 1 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-16
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Μωραΐτη Αδαμαντία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σκαλιώρα Ειρήνη, Καθηγήτρια, ΙΦΕ-ΕΚΠΑ
Βατάκη Αργυρώ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενδοδεκτικότητα και χρονική αντίληψη. Ο ρόλος της ενδοδεκτικής ακρίβειας στην υποκειμενική αντίληψη του χρονισμού.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ενδοδεκτικότητα και χρονική αντίληψη. Ο ρόλος της ενδοδεκτικής ακρίβειας στην υποκειμενική αντίληψη του χρονισμού.
Περίληψη:
Η αντίληψη του χρόνου θεωρείται μία θεμελιώδης ικανότητα για την ανθρώπινη εμπειρία, καθώς είναι απαραίτητη για την καθημερινή συμπεριφορά και την κατανόηση σύνθετης συμπεριφοράς. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση του ρόλου της ενδοδεκτικότητας, της αίσθησης δηλαδή του σώματος και των φυσιολογικών λειτουργιών του, στην εκτίμηση του χρόνου, καθώς και του ρόλου της ενδοδεκτικής ακρίβειας, στην υποκειμενική αντίληψη του χρονισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας πιθανόν να συμπληρώσουν προηγούμενες έρευνες, καθώς ενδέχεται να επιβεβαιώσουν τη σχέση ενδοδεκτικής ακρίβειας και χρονικής αντίληψης, και ταυτόχρονα να προσθέσουν πρωτότυπα δεδομένα σχετικά με την επίδραση των ενδοδεκτικών ερεθισμάτων στη χρονική αντίληψη. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της έρευνας είναι η εξέταση της επίδρασης ενδοδεκτικών ήχων που αφορούν σωματικές αισθήσεις (αναπνευστικοί ήχοι, καρδιακοί παλμοί), στη χρονική αντίληψη σε ένα έργο διχοτόμησης χρόνου, σε ενήλικες συμμετέχοντες ηλικίας 18-35 ετών. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος της ενδοδεκτικής ακρίβειας μέσα από την αντικειμενική καταγραφή των καρδιακών παλμών και με την ταυτόχρονη υποκειμενική μέτρηση από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε κύρια επίδραση του σήματος στη χρονική εκτίμηση των συμμετεχόντων σε συνθήκες έκθεσης αναπνευστικών ενδοδεκτικών σημάτων και συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε υπερεκτίμηση κάποιων μη φυσιολογικών αναπνευστικών ήχων, ενώ δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση των ενδοδεκτικών καρδιακών σημάτων. Έπειτα, η ενδοδεκτική ακρίβεια φάνηκε να σχετίζεται θετικά με τη χρονική εκτίμηση των συμμετεχόντων σε συνθήκες έκθεσης μη φυσιολογικών αναπνευστικών ενδοδεκτικών σημάτων. Συνεπώς, απαιτούνται νέες έρευνες ώστε να εξαχθούν ακριβέστερα συμπεράσματα για το ρόλο της ενδοδεκτικότητας. Ο ενδοδεκτικός μηχανισμός μπορεί να συμβάλλει σε άλλες γνωστικές και συναισθηματικές διεργασίες, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν σωματικές και ψυχικές αντιδράσεις, όπως το άγχος και την κατάθλιψη, ενώ παράλληλα μπορεί να ανοίξουν καινούριοι δρόμοι για τη δημιουργία νέων θεραπευτικών κλινικών παρεμβάσεων, σχετικά με την ακριβέστερη κατανόηση και διαχείριση των εσωτερικών σωματικών καταστάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδοδεκτικότητα, ενδοδεκτική ακρίβεια, ενδοδεκτικά σήματα, χρονική αντίληψη, έργο χρονικής διχοτόμησης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
85
Αριθμός σελίδων:
73
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματική.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.