Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο αποσυμφόρησης του άγχους που προκύπτει από την πανδημία Covid-19, σε νέους ηλικίας 18-30

Διπλωματική Εργασία uoadl:3198089 136 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-18
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Σταύρου Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελένη-Ρεβέκκα Στάιου, Διδάκτωρ, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο αποσυμφόρησης του άγχους που προκύπτει από την πανδημία Covid-19, σε νέους ηλικίας 18-30
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Social media as a way to relieve stress caused by the Covid-19 pandemic, in young people aged 18-30
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία εστιάζει στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο αποσυμφόρησης του άγχους που προκύπτει από την πανδημία Covid-19, σε νέους ηλικίας 18-30. Πιο συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια να εξεταστεί εάν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, ώστε να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του άγχους. Για να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως μέσο αποσυμφόρησης του άγχους, δημιουργήθηκαν σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα αποτελέσματά τους αποτυπώνονται μέσα στο κείμενο. Ως στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας, αποτελούμενη από τις δημιουργημένες σελίδες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Προκειμένου να ερευνηθεί αλλά και να αξιολογηθεί η εν λόγω διαδικασία υλοποιήθηκε ερευνητική διαδικασία, η οποία αποτελείται από ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους συλλογής δεδομένων.

Η ερευνητική διαδικασία αποτελείται από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα με τη διάθεση ενός ερωτηματολογίου, το οποίο απαντήθηκε αποκλειστικά από άτομα της ηλικιακής ομάδας 18-30, σύμφωνα με τον ηλικιακό στόχο που έχει τεθεί για την παρούσα εργασία. Κατά τη διαδικασία αυτή οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφέρουν τη γνώμη τους, απαντώντας στο ερώτημα εάν μια κοινότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο αποσυμφόρησης του άγχους. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντάσσοντας στη δημιουργία τους περιεχόμενο που πρότειναν οι συμμετέχοντες στο πρώτο στάδιο της έρευνας. Στο δεύτερο στάδιο διενεργείται και παρουσιάζεται η ποιοτική μέθοδος έρευνας, αυτή της ομαδικής συνέντευξης. Ύστερα από την προσθήκη ικανού περιεχομένου στις δημιουργημένες σελίδες, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την αποτελεσματικότητα που οι σελίδες προσφέρουν, σε μια διαδικασία ομαδικής συνέντευξης.

Τέλος, αποτυπώνονται τα συμπεράσματα που απορρέουν από τον συνδυασμό των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, στα τελευταία κεφάλαια της παρούσας εργασίας εντάσσονται τα συμπεράσματα που απορρέουν από το ερωτηματολόγιο, την ομαδική συνέντευξη αλλά και τη λειτουργία των σελίδων που δημιουργήθηκαν. Η αποτύπωση των συμπερασμάτων συνδυάζει τα ερευνητικά αποτελέσματα, τις παρατηρήσεις του διαχειριστή των σελίδων καθώς και τις απόψεις των ατόμων που συμμετείχαν στις διαδικτυακές σελίδες. Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, παρουσιάζονται οι προτάσεις βελτίωσης του εγχειρήματος καθώς επίσης και ορισμένες ενέργειες που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, με σκοπό τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Άγχος, Πανδημία, Νέοι, Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης, Ευαισθητοποίηση, Δράση Για Καλό
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
120
Αριθμός σελίδων:
150
Final - Διπλωματική Εργασία - Κωνσταντίνος Σταύρου.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο