Ο ρόλος και η σημασία της Επικοινωνίας σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος: Το παράδειγμα του προγράμματος του WWF, Fish Forward.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3198318 112 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-04-29
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Γαλάτουλας Στέλιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελένη-Ρεβέκα Στάιου, PhD, Διδάκτωρ, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος και η σημασία της Επικοινωνίας σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος: Το παράδειγμα του προγράμματος του WWF, Fish Forward.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος και η σημασία της Επικοινωνίας σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος: Το παράδειγμα του προγράμματος του WWF, Fish Forward.
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο την αξιολόγηση του ρόλου και της σημασίας της επικοινωνίας σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Για την έρευνα, γίνεται χρήση του παραδείγματος του Ευρωπαϊκού προγράμματος του WWF με τίτλο «Fish Forward», ένα πρόγραμμα που αφορά την υπεραλίευση και τον οικονομικό της αντίκτυπο σε αναπτυσσόμενες χώρες, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις: την περίοδο 2015 -2017 (Fish Forward 1) και την περίοδο 2018-2020 (Fish Forward 2). Επιπλέον, αναλύεται η επικοινωνία της δράσης σε κάθε χώρα, τα εμπόδια που προέκυψαν, τα λάθη που έγιναν και οι λύσεις που βρέθηκαν για την καλύτερη διάχυση του μηνύματος στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα γίνεται σύγκριση του τρόπου που επικοινωνήθηκε στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.
Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθούν οι τρόποι που επικοινωνήθηκε το μήνυμα στους Έλληνες καταναλωτές, τα σημεία της δράσης που δυσχέραναν την επικοινωνία και το πώς προσαρμόστηκε η δράση και το μήνυμα στις ανάγκες του ελληνικού κοινού. Η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε είναι η εξής: 1. μελέτη της δράσης, 2. αποστολή ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεις με τα γραφεία του WWF των άλλων χωρών που έτρεξαν την αντίστοιχη δράση.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν συμπεράσματα σχετικά με την ωφελιμότητα της ορθής επικοινωνίας μιας περιβαλλοντικής δράσης και τους τρόπους βελτίωσής της ώστε το μήνυμα να γίνεται εύληπτο και να προσεγγίζει μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, ερευνάται κατά πόσο τα περιβαλλοντικά ζητήματα γίνονται αποδεκτά με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικές κουλτούρες και πώς προσεγγίζεται αυτή η διαφορετικότητα κατά περίπτωση από το εκάστοτε παράρτημα της ίδιας ΜΚΟ ανά τον κόσμο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Διαχείριση επικοινωνίας, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, βιώσιμη κατανάλωση, δημόσια ευθύνη, συνεργασίες, κυκλική οικονομία, υπεραλίευση, περιβαλλοντική επικοινωνία, βιώσιμη αλιεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
177
Αριθμός σελίδων:
100
ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο