Διερεύνηση της Ποιότητας Ζωής ατόμων με Νοητική Αναπηρία υπό το πρίσμα της Δικαιοσύνης Έργου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217792 35 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-17
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Καψαλάκης Παύλος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευδοξία Ντεροπούλου - Ντέρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της Ποιότητας Ζωής ατόμων με Νοητική Αναπηρία υπό το πρίσμα της Δικαιοσύνης Έργου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της Ποιότητας Ζωής ατόμων με Νοητική Αναπηρία υπό το πρίσμα της Δικαιοσύνης Έργου
Περίληψη:
Οι εμπειρίες εμπλοκής σε έργα καθώς και οι αντιλήψεις των ατόμων με Νοητική Αναπηρία διερευνήθηκαν υπό το πρίσμα του μοντέλου Δικαιοσύνης Έργου με στόχο τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ενός μοντέλου ποιότητας ζωής με άξονα τα καθημερινά τους έργα.

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ποιοτική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν δεκατρία άτομα με Νοητική αναπηρία (Ν=13), εννέα άνδρες και τέσσερις γυναίκες. Κατασκευάστηκε και χορηγήθηκε μία ημιδομημένη συνέντευξη με άξονες το Μοντέλο Ανθρώπινου Έργου για τη διερεύνηση των εμπειριών έργου και των αντιλήψεων – απόψεων για την ποιότητα ζωής και το μοντέλο Δικαιοσύνης Έργου για τη διερεύνηση των κοινωνικών περιορισμών αναφορικά με την εμπλοκή και ενεργητική συμμετοχή σε έργα. Ακολουθήθηκε η επεξεργασία των συνεντεύξεων των συμμετεχόντων/χουσών μέσω του προγράμματος QSR NVivo 8 σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ανάλυσης περιεχομένου.

Διαμορφώθηκε ένα μοντέλο Ποιότητας Έργου – Ζωής με κεντρικό άξονα τα καθημερινά έργα και αποτελούμενο από τρεις κύριες διαστάσεις (την κοινωνική, την ψυχική – σωματική και την υλική). Ως κύριος δείκτης ποιότητας ζωής αναδείχθηκαν τα ψυχαγωγικά έργα κοινωνικής συμμετοχής, ενώ παράλληλα προσδιορίστηκαν κοινωνικοί – περιβαλλοντικοί παράγοντες στέρησης, περιθωριοποίησης, ανισότητας και αποξένωσης στα έργα. Έργα προαγωγής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής αποτέλεσαν οι κοινωνικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες σωματικής άσκησης – άθλησης, οι δραστηριότητες καλλιτεχνικής έκφρασης, η υποστηρικτική τεχνολογία και η επαγγελματική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε η σημασία προώθησης και υποστήριξης των δικαιωμάτων των ατόμων με Νοητική Αναπηρία για εργασιακή απασχόληση, αυτόνομη διαβίωση και σεξουαλική έκφραση.

Το μοντέλο Ποιότητας Έργου – Ζωής αποτελεί ένα καλά δομημένο εννοιολογικό πλαίσιο ποιότητας ζωής για τα άτομα με Νοητική Αναπηρία, ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη διαμόρφωση εργαλείων αξιολόγησης και εξειδικευμένων Εργοθεραπευτικών παρεμβάσεων εκπορευόμενων από τη θεωρητική του βάση, με στόχο την προαγωγή της ποιότητας ζωής και την κοινωνική ένταξη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Νοητική Αναπηρία, Ποιότητα Ζωής, Δικαιοσύνη Έργου, Μοντέλο Ανθρώπινου Έργου, Κοινωνική Ένταξη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
399
Αριθμός σελίδων:
287
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ - ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο