Η Θρησκευτική Εκπαίδευση ως υποχρεωτικό μάθημα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο: θέσεις κι αντιθέσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:3218374 104 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-17
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Ζάρκα Στέφανος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επιβλέπων καθηγητής: Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Θεολογικής, τμήμα Θεολογίας, ΕΚΠΑ.

Μέλη επιτροπής: Κωνσταντίνος Κορναράκης, Καθηγητής Θεολογικής, τμήμα Θεολογίας, ΕΚΠΑ.

Σταύρος Γιαγκάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής Θεολογικής, τμήμα Θεολογίας,
ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Θρησκευτική Εκπαίδευση ως υποχρεωτικό μάθημα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο: θέσεις κι αντιθέσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Θρησκευτική Εκπαίδευση ως υποχρεωτικό μάθημα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο: θέσεις κι αντιθέσεις
Περίληψη:
Η ερευνητική υπόθεση της παρούσας κριτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η θέση ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ των απόψεων για το πώς πρέπει να υφίσταται το Μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) στην Ελλάδα, σε νομικό, παιδαγωγικό και θεολογικό επίπεδο. Ως συμπέρασμα εξάγεται ότι υπάρχει σύγκλιση απόψεων ως προς το νομικό και το παιδαγωγικό επίπεδο μόνο στην υποχρεωτικότητα και την σημαντικότητα του ΜτΘ στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Παράλληλα, υπάρχει διάσταση μεταξύ των ειδικών που δυσκολεύει τη θέση ενός σύγχρονου ΜτΘ στην ελληνική κοινωνία. Από την άλλη, υπάρχει κατά βάση αρμονία απόψεων στις θεολογικές βάσεις του μαθήματος αλλά διαφαίνεται ότι είναι επιτακτικός ο διαχωρισμός της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο σχολείο από την έννοια της κατήχησης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θρησκεία
Λέξεις-κλειδιά:
Μάθημα των Θρησκευτικών, Θρησκευτική Εκπαίδευση, θρησκευτική συνείδηση, Συμβούλιο της Επικρατείας, ομολογιακό, ανοιχτό, πλουραλιστικό, κατήχηση, θρησκευτικός εγγραμματισμός
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
289
Αριθμός σελίδων:
160
Ζάρκα Μεταπτυχιακή εργασία.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο