Ο ρόλος του Διευθυντή/Μάνατζερ στην ανάδειξη του εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου της σχολικής μονάδας-Θέσεις και τάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3218565 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-10
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Μπενέτου Χρυσούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αγγελική Βουδούρη-Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος του Διευθυντή/Μάνατζερ στην ανάδειξη του εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου της σχολικής μονάδας-Θέσεις και τάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος του Διευθυντή/Μάνατζερ στην ανάδειξη του εκπαιδευτικού και κοινωνικού έργου της σχολικής μονάδας-Θέσεις και τάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας
Περίληψη:
Ο σημερινός Διευθυντής μίας σχολικής μονάδας στην Ελλάδα ασχολείται με θέματα που αφορούν την οργάνωση, το συντονισμό, τη διοίκηση, την αναμόρφωση και την αναβάθμιση αυτής. Εκτός όλων αυτών των παραμέτρων και ζώντας σε μία σκληρή πραγματικότητα όπου ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πανδημία, όπου βάλλεται η αξιοπιστία ενός ολόκληρου κοινωνικού και ανθρωπιστικού συστήματος, όπου οδηγούμαστε στην ανάγκη για οικονομική αυτοτέλεια μίας σχολικής μονάδας , κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισης του σχολείου και διαφύλαξης όλων αυτών των αξιών που οφείλει να αντιπροσωπεύει και να αναδεικνύει. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί στο μέγιστο δυνατό ο ιδεατός του ρόλος, αλλά και υιοθετώντας ένα νέο μοντέλο λειτουργίας και διοίκησης ενός σύγχρονου σχολείου, οδηγούμαστε στο να προτείνουμε τη δημιουργία ενός νέου ρόλου, αυτή του «Διευθυντή/Mάνατζερ», του θεματοφύλακα ουσιαστικά όλων των αλλαγών. Είναι όμως το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα έτοιμο γι’ αυτή την αλλαγή;
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Διευθυντής, Ηγέτης, Μάνατζμεντ, Εκπαιδευτικό σύστημα, Καινοτομία, Αποτελεσματικό σχολείο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
55
Αριθμός σελίδων:
94
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Χρυσούλα Κ. Μπενέτου.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.