«Η επικοινωνιακή στρατηγική των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου και ActionAid Hellas σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με σκοπό την εξεύρεση πόρων προς βοήθεια στο πεδίο δράσης»

Διπλωματική Εργασία uoadl:3219086 92 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-16
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Κασιδιάρης Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εβίκα Kαραμαγκιώλη, διδάκτωρ, Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Η επικοινωνιακή στρατηγική των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου και ActionAid Hellas σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με σκοπό την εξεύρεση πόρων προς βοήθεια στο πεδίο δράσης»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Η επικοινωνιακή στρατηγική των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου και ActionAid Hellas σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με σκοπό την εξεύρεση πόρων προς βοήθεια στο πεδίο δράσης»
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον σχεδιασμό και τους τρόπους επικοινωνίας των
τριών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ActionAid Ελλάς, Γιατροί Χωρίς Σύνορα και Γιατροί του
Κόσμου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ανά τον κόσμο με σκοπό την εξεύρεση και συλλογή
πόρων με απώτερο σκοπό τη βοήθεια στο πεδίο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Fundraising, η
μέθοδος εξεύρεσης πόρων για έναν συγκεκριμένο σκοπό και στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη
στήριξη μέσω δωρεών από το κοινό για ανακούφιση πληγέντων σε καταστάσεις άμεσης ανάγκης
στον πλανήτη. Πραγματοποιείται εκτενής ανάλυση σε θεωρητικό πλαίσιο αναφορικά με τον
ανθρωπιστικό τομέα, την επείγουσα κατάσταση μιας καταστροφής, καθώς και των σύγχρονων
τακτικών επικοινωνιακής στρατηγικής με τη χρήση του Διαδικτύου. Ακόμα, βασικοί πυλώνες
ανάλυσης της παρούσας έρευνας είναι οι τρόποι επικοινωνίας και παρουσίασης των γεγονότων
από τις παραπάνω Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι διαδικασίες και τα μέσα προσέλκυσης του
κοινού, η προτροπή ενίσχυσης της δράσης τους και ανακούφισης των πληγέντων μέσω δωρεών
και η συνολική πλαισίωση του συγκεκριμένου σκοπού.
Πραγματοποιείται ανάλυση δυο χαρακτηριστικών περιπτώσεων έκκλησης και από τις τρεις
Οργανώσεις. Tο κύμα πανδημίας COVID-19 που έπληξε πολύ έντονα την Ινδία με χιλιάδες
νεκρούς στο πέρασμα του, καθώς και η έκρηξη στη Βηρυτό, η οποία προκάλεσε τεράστιες
καταστροφές με πολλούς νεκρούς και αποτέλεσε ανάγκη βοήθειας από την Παγκόσμια
Κοινότητα. Παράλληλα, στην παρούσα εργασία αξιοποιείται και η ποσοτική ανάλυση με τη χρήση
ερωτηματολογίου για συλλογή απόψεων από το κοινό, καθώς και η ποσοτική ανάλυση των
λογαριασμών Twitter των τριών Οργανισμών με βασικές γνώσεις Python. Μια ποσοτική έρευνα,
η οποία σκοπό έχει να παρουσιάσει την άποψη του κοινού απέναντι στη δράση των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων και να αναλύσει την τακτική και τον τρόπο επικοινωνίας τους, από
πλατφόρμες όπως το Twitter.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Έκτακτη έκκληση, καταστροφή, βοήθεια, συνεισφορά, εξεύρεση πόρων, πληγέντες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
57
Αριθμός σελίδων:
85
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ_final[.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο