Αξιολόγηση γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στις θέσεις κατασκευής τεχνικών έργων του τμήματος << Βελτίωση - Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο>>

Διπλωματική Εργασία uoadl:3228577 48 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γεωλογία - Γεωφυσική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-07-29
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Αναστασόπουλος Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΚΠΑ
ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΚΠΑ
ΛΟΖΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στις θέσεις κατασκευής τεχνικών έργων του τμήματος << Βελτίωση - Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο>>
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στις θέσεις κατασκευής τεχνικών έργων του τμήματος << Βελτίωση - Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο>>
Περίληψη:
Η Διπλωματική Εργασία αποτελείται από τέσσερα (04) Κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε περιληπτικά το αντικείμενο του Έργου όπως ανατέθηκε από τον Κύριο του Έργου. Η Διπλωματική Εργασία αποτελεί μέρος του υπο-Έργου των Τεχνικών Έργων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε το ανάγλυφο, το υδρογραφικό δίκτυο, την γεωλογική δομή της περιοχής, όπως επίσης την τεκτονική δομή, την σεισμικότητα και τα υδρογεωλογικά στοιχεία. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την αξιολόγηση των γεωτρήσεων και των επιτόπου ερευνών αναλύοντας τις σε όλες τις παραμέτρους. Στο τέταρτο κεφάλαιο προχωράμε στην γεωτεχνική αξιολόγηση βασιζόμενοι στις επιτόπιες έρευνες καθώς και στις εργαστηριακές αναλύσεις, αναδεικνύοντας τις τεχνικογεωλογικές ενότητες, την μεθοδολογία και αναλύουμε τέσσερα σημαντικά σημεία του Έργου. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο καταλήγουμε στα κυριότερα συμπεράσματα αναδεικνύοντας τις δυσκολίες μαζί με τις σχετικές προτάσεις μας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ρόδος, γεωτεχνικά, Θεμελίωση γέφυρας, τεχνικογεωλογική αξιολόγηση, δρόμος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
32
Αριθμός σελίδων:
244
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματική Εργασία.pdf
40 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.