Διάρκεια παραμονής ασθενών που εισέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Επαρχιακού Νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3231902 121 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-15
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Κρυπωτός Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρβάκη Χριστίνα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ, Επιβλέπουσα
Ίντας Γεώργιος, Καθηγητής Μέλος ΣΕΠ, ΔΜΥ 50, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Τουλιά Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διάρκεια παραμονής ασθενών που εισέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Επαρχιακού Νοσοκομείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διάρκεια παραμονής ασθενών που εισέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Επαρχιακού Νοσοκομείου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) είναι ένας χώρος διαθέσιμος στον πληθυσμό 24 ώρες το 24ωρο και εξυπηρετεί έναν μη προγραμματισμένο πληθυσμό ασθενών με αναμενόμενες ανάγκες για επείγουσα περίθαλψη.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η διερεύνηση του χρόνου παραμονής ασθενών σε τμήμα επειγόντων περιστατικών επαρχιακού νοσοκομείου.
Υλικό και Μέθοδος: Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδικό έντυπο καταγραφής, το οποίο αποτελούνταν από δυο ενότητες. Η πρώτη περιλάμβανε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, μέσο μεταφοράς ) και η δεύτερη ενότητα αφορά τις ιατρικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν για τα ζωτικά σημεία, το ιστορικό συνείδησης, το ιστορικό υγείας, τη λήψη φαρμάκων το είδος εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν και την πορεία του ασθενούς. Η έρευνα διεξήχθη σε 400 συμμετέχοντες που επισκέφτηκαν τα ΤΕΠ της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας . Συλλέχθηκε δείγμα 400 ατόμων από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022. Αφού ολοκληρώθηκε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, αυτά συγκεντρώθηκαν και εισήχθησαν στο στατιστικό πρόγραμμα spss 25. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα ΙΒΜ SPSS 25. Η στατιστική ανάλυση που επιλέχτηκε είναι η περιγραφική στατιστική όπου παρουσιάζονται πίνακες και διαγράμματα για την παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων.
Αποτελέσματα: Η διάρκεια παραμονής στο χώρο των ΤΕΠ έφτανε τα 106 λεπτά με μέσο όρο ± 48 λεπτά.
Συμπεράσματα: Η διάρκεια παραμονής του τμήματος επειγόντων περιστατικών ξεκινά από την είσοδο στο τμήμα και δεν τελειώνει έως ότου ο ασθενής είτε πάρει εξιτήριο στο σπίτι, είτε εισαχθεί στο νοσοκομείο ή μεταφερθεί σε άλλο ίδρυμα. Παρόλα αυτά συνίσταται η καλύτερη οργάνωση των τμημάτων αυτών με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της υγείας των ατόμων μέσω της έγκαιρης αποτελεσματικής και βέλτιστης διαλογής και διαχείρισης των περιστατικών που επισκέπτονται τα ΤΕΠ ενός νοσοκομείου και δη επαρχιακού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΤΕΠ, Χρόνος παραμονής, Νοσοκομείο, Επαρχία, Ασθενής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
51
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Kripotos_Giorgos_MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.