Η Αξιοποίηση Της Δραματικής Τέχνης Ως Μέσου Ενδυνάμωσης Της Αυτοεκτίμησης Σε Γυναίκες Κρατούμενες

Διπλωματική Εργασία uoadl:3247440 65 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-21
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Μαστροθανάση Ζωή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Δημάκη-Ζώρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεατρολογίας, Π.Τ. Δ. Ε., ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Γραμματάς, Ομότιμος Καθηγητής Θεατρολογίας, Π. Τ. Δ. Ε., ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνα Τσώλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Αξιοποίηση Της Δραματικής Τέχνης Ως Μέσου Ενδυνάμωσης Της Αυτοεκτίμησης Σε Γυναίκες Κρατούμενες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Αξιοποίηση Της Δραματικής Τέχνης Ως Μέσου Ενδυνάμωσης Της Αυτοεκτίμησης Σε Γυναίκες Κρατούμενες
Περίληψη:
Η αυτοεκτίμηση, ως μία βασική έννοια του εαυτού, αποτελεί εδώ και δεκαετίες αντικείμενο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας στην επιστήμη της ψυχολογίας, μία
εστίαση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σχέση της με μία σειρά θετικών επιδράσεων για το άτομο και την κοινωνία. Η αξιοποίηση της δραματικής τέχνης στην
εκπαίδευση φαίνεται ότι μπορεί να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης
τόσο σε πληθυσμούς ανήλικων όσο και σε πληθυσμούς ενήλικων εκπαιδευόμενων.
Ωστόσο, δεν είναι γνωστό κατά πόσο και σε πιο βαθμό η αξιοποίηση της δραματικής
τέχνης στην εκπαίδευση κρατούμενων στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης εντός της
φυλακής, με αφετηρία κείμενα από τραγωδίες, μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της
αυτοεκτίμησής τους. Ο προβληματισμός που βασίζεται η παρούσα έρευνα αφορά τη
διερεύνηση της υπόθεσης αν η εφαρμογή δραματικών και θεατρικών συμβάσεων στην
εκπαίδευση των γυναικών κρατούμενων μπορεί να ενδυναμώσει τα επίπεδα
αυτοεκτίμησής τους.
Σε αυτή την κατεύθυνση διενεργήθηκε ένας ερευνητικός σχεδιασμός μεικτών
μεθόδων που περιλαμβάνει προμέτρηση μέσω της σταθμισμένης κλίμακας του
Rosenberg για την εκτίμηση των επιπέδων αυτοεκτίμησης, διαμεσολάβηση
θεατροπαιδαγωγικής παρέμβασης διάρκειας τριών μηνών, που βασίζεται στην
εφαρμογή τεχνικών δραματικής τέχνης και θεατρικού αναλογίου με όχημα
αποσπάσματα της αρχαίας τραγωδίας «Αντιγόνη» σε πειραματική ομάδα και
μεταμέτρηση για τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων. Επίσης περιλάμβανε
σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου, η οποία δεν λάμβανε κάποια παρέμβαση. Ακολούθως,
ο παραπάνω ερευνητικός σχεδιασμός συμπληρώθηκε σε μια δεύτερη φάση από τη
συλλογή ποιοτικών δεδομένων μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων από τις γυναίκες
κρατούμενες που συμμετείχαν στις δραστηριότητες της πειραματικής ομάδας ώστε να
κατανοηθεί καλύτερα η υπό αξιολόγηση παρέμβαση και να αναδειχτούν στοιχεία της
αποτελεσματικότητάς της στην αυτοεκτίμηση των γυναικών κρατούμενων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η προετοιμασία και εφαρμογή προγραμμάτων
παρέμβασης που βασίζονται στο δράμα, με όχημα επιλεγμένα αποσπάσματα από τους
μονολόγους των επεισοδίων, από τους διαλόγους Αντιγόνης – Ισμήνης, Αντιγόνης –
Κρέοντα, Κρέοντα - Αίμωνα και Κρέοντα-Τειρεσία καθώς και από την πάροδο της
τραγωδίας, αυξάνει τα επίπεδα αυτοεκτίμησης γυναικών κρατούμενων. Επίσης η
μελέτη ανέδειξε σημαντικά στοιχεία που προκύπτουν από τις ίδιες τις κρατούμενες
αναφορικά με την επαφή τους με το αρχαίο δράμα και την προετοιμασία μιας
παράστασης εντός του χώρου της φυλακής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Αντιγόνη, αυτοεκτίμηση, δραματική τέχνη, θεατρικό αναλόγιο, γυναίκες κρατούμενες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
278
Αριθμός σελίδων:
218
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Mastrothanasi_Zoi_Master.pdf.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.