Ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις στη χρόνια νεφρική νόσο και τη μεταμόσχευση νεφρού

Διπλωματική Εργασία uoadl:3248365 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-11-23
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Αλάσσας Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρ. Μαρβάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ
Ε. Δούκα, Εξωτερικός Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ε. Γιαχάϊ, Εξωτερικός Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις στη χρόνια νεφρική νόσο και τη μεταμόσχευση νεφρού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις στη χρόνια νεφρική νόσο και τη μεταμόσχευση νεφρού
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η χρόνια νεφρική νόσος αποτελεί ένα παγκόσμιο σοβαρό πρόβλημα υγείας του γενικού πληθυσμού, με κακή πρόγνωση. Ο επιπολασμός της νόσου είναι 8-16% παγκοσμίως και υπάρχει μεγάλη συσχέτιση της νόσου με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα με μεγάλο ποσοστό θνητότητας.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν να διερευνηθούν οι ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις στη χρόνια νεφρική νόσο και τη μεταμόσχευση νεφρού.
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αναζήτηση άρθρων στις διεθνείς βάσεις δεδομένων Pubmed, Cinahl, Google Scholar, Cochrane Library αλλά και σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με διαδικασία κρίσης/αξιολόγησης των άρθρων από κριτές κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Μαρτίου-Ιουνίου 2022. Τέθηκε χρονικός περιορισμός αναφορικά με την ημερομηνία δημοσίευσης των άρθρων (άρθρα που έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία 20 χρόνια). Βρέθηκαν 5 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια για τη συμμετοχή τους στην ανασκόπηση.
Αποτελέσματα: Από τη θεματική ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν οι εξής ενότητες ως προς ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις στη χρόνια νεφρική νόσο και στη μεταμόσχευση νεφρού. Η πρώτη ενότητα αφορά κυρίως τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης που παρουσιάζουν οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο και η δεύτερη ενότητα αφορά στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο. Σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με εφαρμογή στρατηγικών όπως ψυχοκοινωνικά εκπαιδευτικά προγράμματα αυτοδιαχείρισης της νόσου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις, Χρόνια νεφρική νόσος, Μεταμόσχευση νεφρού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
50
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΑΣΣΑΣ.pdf
569 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.