Εργασιακές συνθήκες και ευκαιρίες για την εγχώρια ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα: ανοίγοντας δρόμο για ένα μέλλον με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:3255020 92 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-12-05
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Σερεμέτη Κωνσταντίνα Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εβίκα Καραμαγκιώλη, Δρ. Νομικός, Επιστημονικός Συνεργάτης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εργασιακές συνθήκες και ευκαιρίες για την εγχώρια ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα: ανοίγοντας δρόμο για ένα μέλλον με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εργασιακές συνθήκες και ευκαιρίες για την εγχώρια ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα: ανοίγοντας δρόμο για ένα μέλλον με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αποτυπώσει την
καθημερινότητα των ΛΟΑΤΚΙ εργαζομένων και τις προκλήσεις των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων
που αναζητούν εργασία στην Ελλάδα. Είναι διαρθρωμένη σε δύο μέρη, ένα
θεωρητικό στο οποίο αποτυπώνονται οι επιμέρους παράμετροι του θέματος με
βάση την τρέχουσα επιστημονική βιβλιογραφία και ένα πρακτικό στο οποίο
περιγράφεται η ποσοτική και ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την
αποτύπωση την ανάδειξη του προσωπικού βιώματος των ΛΟΑΤ ατόμων αναφορικά
με το θέμα και την ανάδειξη της πλευράς των εργοδοτών που επιθυμούν να
προσλάβουν ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο στην επιχείρηση τους.
Η εργασία ολοκληρώνεται με μια σειρά προτάσεων που αφορούν τον σχεδιασμό
μιας ιστοσελίδας που θα απευθύνεται σε ΛΟΑΤ άτομα που εργάζονται ή αναζητούν
εργασία.
Στο πλαίσιο αυτό, στο θεωρητικό μέρος της εργασίας παρουσιάζεται μια μικρή
ιστορική αναδρομή στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ΛΟΑΤ κοινότητας και γίνεται
ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διακρίσεων και προσβασιμότητας στον δημόσιο και
εργασιακό χώρο.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ο ορισμός των εργασιακών δικαιωμάτων και οι
μορφές παραβίασης τους. Στα επόμενα κεφάλαια αναφέρονται η καθημερινότητα
των ΛΟΑΤ εργαζομένων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, καθώς και μέτρα αντιμετώπισης
των διακρίσεων που έχουν εφαρμοστεί.
Το επόμενο κεφάλαιο εστιάζει στην Ελλάδα και στις πρόσφατες προσπάθειες της
Πολιτείας να περιορίσει τις διακρίσεις εις βάρος της ΛΟΑΤ κοινότητας με την πρώτη
Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα. Έπειτα δίδονται παραδείγματα από εγχώριες
επικοινωνιακές καμπάνιες από φορείς της Πολιτείας και της Κοινωνίας Πολιτών που
είχαν στόχο να ευαισθητοποιήσουν σχετικά τους πολίτες και την εργασιακή
κοινότητα.
Στη συνέχεια αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα της
εργασίας και τα αποτελέσματα της. Τέλος η εργασία σκοπεύει να αξιολογήσει την
δράση της Πολιτείας και της Κοινωνίας Πολιτών με γνώμονα, μεταξύ άλλων, το
πόσο ενημερωμένα είναι τα μέλη της ΛΟΑΤ κοινότητας για τις αλλαγές στο νομικό
πλαίσιο και το πόσο ασφαλή νιώθουν. Επιπλέον παρουσιάζεται μια επικοινωνιακή
πρόταση για την καλύτερη ενημέρωση των ΛΟΑΤ ατόμων που αναζητούν εργασία
και των εργοδοτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα, ισότητα, επικοινωνία και κοινωνική αλλαγή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
59
Αριθμός σελίδων:
100
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Σερεμέτη Κωνσταντίνα Σοφία _διπλωματικη εργασια 7983092000020.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.