Μια εισαγωγή στη Θεωρία Iwasawa

Διπλωματική Εργασία uoadl:3257106 81 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-01-11
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Νούλας Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αριστείδης Κοντογεώργης, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιωάννης Εμμανουήλ, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μαρία Χλουβεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μια εισαγωγή στη Θεωρία Iwasawa
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μια εισαγωγή στη Θεωρία Iwasawa
Περίληψη:
Η θεωρία Iwasawa μελετά τα μεγέθη των ομάδων κλάσεων ιδεωδών που αναλογούν σε κυκλοτομικά σώματα ή σε σε άλλα που σχετίζονται με αυτά. Τα σύγχρονα αποτελέσματα αυτής της θεωρίας διατυπώνονται ως κύριες εικασίες που συσχετίζουν τις ομάδες κλάσεων με τις p-αδικές L-συναρτήσεις. Ο στόχος της εργασίας αυτής ήταν να αποδειχτεί το θεώρημα του Iwasawa για τον ρυθμό αύξησης των μεγεθών των ομάδες κλάσεων για p-αδικές επεκτάσεις και να δωθεί το απαραίτητο υπόβαθρο για την διατύπωση της κύριας εικασίας Iwasawa για πλήρως πραγματικά σώματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών, Θεωρία Galois, Θεωρία Iwasawa, P-αδικοί Ακέραιοι, Ομάδες Κλάσεων Ιδεωδών, Κυκλοτομικά Σώματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
15
Αριθμός σελίδων:
73