Οι συνέπειες επιγενόμενης ειδικής ή καθολικής διαδοχής επί συμφωνηθείσας ρήτρας παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας κατά το ενωσιακό δίκαιο (Σκέψεις με αφορμή τη ΔΕΕ, 18.11.2020, Ryanair DAC/DelayFix, C-519/19)

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3301052 75 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι συνέπειες επιγενόμενης ειδικής ή καθολικής διαδοχής επί συμφωνηθείσας ρήτρας παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας κατά το ενωσιακό δίκαιο (Σκέψεις με αφορμή τη ΔΕΕ, 18.11.2020, Ryanair DAC/DelayFix, C-519/19)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Καραμέρος, Στέφανος
Περίληψη:
Δεν υπάρχει περίληψη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Σελίδες (από-έως):
267-302
Σημειώσεις:
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.