PSMA-DOTA-RM2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ 68Ga - ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:3328495 0 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-05-17
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Μπουζιώτη Δανάη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πιρμεττής Ι., Ερευνητής Α’, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
Τσοτίνης Α., Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής Ε.Κ.Π.Α.
Χιωτέλλης Α., Ερευνητής Γ’, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Πρωτότυπος Τίτλος:
PSMA-DOTA-RM2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ 68Ga - ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
PSMA-DOTA-RM2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ 68Ga - ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ
Περίληψη:
Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άνδρες παγκοσμίως και ο 5ος όσον αφορά την θνησιμότητα. Είναι ιδιαίτερα συχνός στις ανεπτυγμένες χώρες και ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τη φυλή/εθνικότητα. Ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών είναι ηλικίας άνω των 60 ετών, ενώ μικρότερος αριθμός περιπτώσεων αφορά νέους άνδρες.
Τα καρκινικά κύτταρα του προστάτη μπορεί να παρουσιάσουν υπερέκφραση του PSMA (Prostate- Specific Membrane Antigen, Ειδικό Προστατικό Μεμβρανικό Αντιγόνο) και/ή GRPr (Gastrin- releasing Peptide Receptor, Πεπτιδικός Υποδοχέας Απελευθέρωσης Γαστρίνης). Αυτοί οι δύο βιολογικοί δείκτες (biomarkers) μπορεί να σχετίζονται με διαφορετικό επίπεδο έκφρασης στην επιφάνεια του κυττάρου. Η ετερογένεια του όγκου-στόχου μπορεί να περιορίσει την δυνατότητα διάγνωσης ή / και θεραπείας του καρκίνου. Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια η έρευνα προσανατολίζεται σε μόρια που στοχεύουν σε δύο σημεία.
Στην συγκεκριμένη εργασία έγινε αξιολόγηση του ετεροδιμερούς PSMA-DOTA-RM2, του οποίου η δομή εμπεριέχει τα δύο μονομερή PSMA-617 και DOTA-RM2, επιτρέποντας τη σύνδεση σε PSMA και GRPr, αντίστοιχα. Η in vitro συμπεριφορά του PSMA-DOTA-RM2 συγκρίθηκε με τα δύο μονομερή από τα οποία αποτελείται (ενώσεις αναφοράς). Όλα τα μόρια ήταν επισημασμένα με διαγνωστικό ραδιοϊσότοπο 68Ga. Το DOTA χρησιμοποιήθηκε ως χηλικός παράγοντας, καθώς εφαρμόζεται κατά κόρον για τη συμπλοκοποίηση των τρισθενών μετάλλων.
Αξιολογήθηκε η σταθερότητα του μορίου στον ορό του αίματος, η ικανότητα εσωτερικοποίησης του μορίου, και τέλος έγιναν μελέτες βιοκατανομής σε ζώα με όγκους. Για την μελέτη εσωτερικοποίησης καθώς και για την μελέτη βιοκατανομής, χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές κυτταρικές σειρές καρκίνου του προστάτη: LNCaP (θετικό για PSMA) και PC3 (θετικό για GRPr). Αυτά τα κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν για να μιμηθούν τις συνθήκες του ανθρώπινου σώματος, και να προσομοιάσουν την ετερογενή έκφραση των βιολογικών δεικτών στους καρκινικούς ιστούς.
Όλες οι ενώσεις που δοκιμάστηκαν δείχνουν καλή αποτελεσματικότητα ραδιοεπισήμανσης και με το 68Ga. Το PSMA-DOTA-RM2 έδειξε μια πολλά υποσχόμενη ικανότητα ραδιοεπισήμανσης και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράδειγμα διαγνωστικής-θεραπευτικής ένωσης (theranostic), αν επισημανθεί και με κάποιο θεραπευτικό ισότοπο, όπως το 177Lu, μελέτη η οποία έγινε στο German Cancer Research Center της Χαϊδελβέργης και φάνηκε να δίνει θετικά αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης μας, το PSMA-DOTA-RM2 φαίνεται να έχει καλή ικανότητα εσωτερίκευσης και υψηλή εκλεκτικότητα ως προς τον στόχο. Το ετεροδιμερές είναι χρήσιμο για την εξειδικευμένη ανίχνευση όγκων ή/και μεταστάσεων (η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή ετερογένεια στην έκφραση βιολογικών δεικτών). Αυτό υποστηρίζεται και από τα αποτελέσματα των μελετών βιοκατανομής.
Το συγκεκριμένο ετεροδιμερές θα μπορούσε να θεωρηθεί μία πολλά υποσχόμενη ένωση διειδικής στόχευσης, ικανή να ανιχνεύσει ετερογενείς όγκους και μεταστάσεις. Η δυνατότητα δέσμευσης περισσότερων του ενός στόχων ταυτόχρονα είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς οι ασθενείς υποβάλλονται σε χορήγηση μικρότερης ποσότητας φαρμάκου και έτσι επιτυγχάνεται χαμηλότερη έκθεση σε ακτινοβολία. Μελλοντικοί στόχοι είναι η μελέτη την συμπεριφοράς του ετεροδιμερούς ύστερα από επισήμανση με 177Lu, καθώς και η λήψη απεικόνισης PET για τη σταδιοποίηση της νόσου και την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Γάλλιο, ετεροδιμερές, επισήμανση, ραδιοφάρμακα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
141
Αριθμός σελίδων:
67
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-11-26.

PSMA-DOTA-RM2_MSc Thesis_final_DB.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2023-11-26.