Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Κ. Κλαμαρή (τ.1)

Τιμητική Έκδοση uoadl:3328510 513 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Νικόλαο Κ. Κλαμαρή (τ.1)
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Festschrift für Nikolaos K. Klamaris (Bd.1)
Τιμώμενο πρόσωπο ή συλλογικό όργανο:
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Εκδότης:
Εκδόσεις Σάκκουλα
Επιμελητής:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Έτος έκδοσης:
2016
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Περιγραφή:


Αριθμός σελίδων:
1427
ISBN:
9789605684334
Bib number:
27121999
Ταξιθετικός αριθμός:
34(082.2) ΚλαΝ τ 2016 1
Σημειώσεις:
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές

Φίλτρο

 

21. Η αρμοδιότητα καθορισμού της τιμής εκκίνησης ενός διαγωνισμού για την διάθεση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331724
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κονδύλης, Βασίλειος Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

22. Ζητήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας στις υποθέσεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3331807
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κόντης, Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

23. «Εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος». Αύξηση κεφαλαίου, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3336095
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κοτσίρης , Λάμπρος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

24. Επίκαιρες σκέψεις του Ισοκράτη για την έξοδο από τη σημερινή κρίση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3336312
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κουράκης, Νέστωρ-Κωνσταντίνος Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

25. Προβαλλόμενοι και αυτεπαγγέλτως ερευνώμενοι ισχυρισμοί στην κατ’ έφεση πολιτική δίκη

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3336314
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

26. Η υβριδική τηλεόραση και το ρυθμιστικό της πλαίσιο

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349620
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κουσουνή-Πανταζοπούλου, Αφροδίτη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

27. Η προβληματική της χορήγησης προσωρινής διαταγής μετά τις ρυθμίσεις του άρθρ. 105 §§ 1 και 2 του ν. 4172/2013

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349622
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κράνης, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

28. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων και οι τρόποι ουσιαστικής περάτωσης της κύριας ανάκρισης μετά τους νόμους 3904/2010 και 4055/2012

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349623
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Κωνσταντινίδης, Άγγελος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

29. Ζητήματα προσδιορισμού του επιτοκίου σε συμβάσεις μεταξύ καταναλωτών και τραπεζών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349624
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Λαδάς , Δημήτρης Ν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

30. Η λειτουργία των κριτηρίων της ΑΚ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349626
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Λασκαρίδης, Εμμανουήλ Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

31. Η αναψηλάφηση κατόπιν γενετικού ελέγχου της βιολογικής συγγένειας στις διαφορές που αναφέρονται σε σχέσεις γονέων και τέκνων και η επίδραση αυτής στις αποσβεστικές προθεσμίες της ΑΚ 1483 § 1

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349628
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Λέκκας , Γεώργιος Κ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

32. Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στο δίκαιο των ΓΟΣ και της MiFID. Ευρωπαϊκές εξελίξεις από τη νομολογία του ΔικΕΕ μέχρι την Οδηγία 2014/17/ΕΕ

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349631
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Λιάππης , Δημήτριος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

33. Η Δικαιοσύνη από πλευράς προσωποποίησης και συμβόλων της

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349632
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μάινας, Πέτρος Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

34. Αλλαγή στη δομή της προδικασίας και χρονικά προκαθορισμένη εξέλιξη της διαδικασίας: δύο προτάσεις για την αποτελεσματικότητα της απονομής της δικαιοσύνης

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349634
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μιχαήλ Μανιατόπουλος, δημοτικός ιατρός
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

35. Η υπέρμετρη δικαιοδοτική βάση της περιουσίας υπό το φως του Συντάγματος

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349635
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μαντζουράνης, Ιωάννης Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

36. Δογματικά ζητήματα από την υποχρέωση εχεμύθειας μελών ΔΣ (άρθρο 22 παραγρ. 3 ν. 2190/1920): υπαγωγή στην υποχρέωση πίστεως ή επιμέλειας;

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349636
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μαρίνος, Μιχαήλ-Θεόδωρος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

37. Η διαμάχη μεταξύ περισσοτέρων εμφανιζομένων ως δανειστών της ίδιας απαίτησης σαν περίπτωση αναγνωριστικής αγωγής για ξένη έννομη σχέση

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349638
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μαρκουλάκης, Μιχαήλ Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

38. Αιτιώδης συνάφεια και επενδυτική ζημία στη δευτερογενή κεφαλαιαγορά: σκέψεις με αφορμή τις αμερικανικές αποφάσεις Halliburton και Amgen

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349701
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μαστρομανώλης, Εμμανουήλ Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

39. Ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου: ένας θεσμός υπό αναθεώρηση υπό την εμπειρία της εικοσαετούς λειτουργίας του

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349725
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μενγκ – Παπαντώνη, Μαρία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

40. Ζητήματα παραγραφής στο δίκαιο του ελευθέρου ανταγωνισμού

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3349726
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Δημιουργός:
Μικρουλέα, Αλεξάνδρα Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία