Η απεικόνιση του δομημένου δημόσιου χώρου στην αττική αγγειογραφία της αρχαϊκής και κλασικής εποχής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3330697 31 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-06-08
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Μπακανδρίτσου Ανδριανή
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ευρυδίκη Κεφαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Δημήτριος Πλάντζος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Χρύσανθος Κανελλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Ελένη Μανακίδου, Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Δέσποινα Τσιαφάκη, Διευθύντρια Ερευνών Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά»
Αμαλία Αβραμίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ΔΠΘ
Βασιλική Σαριπανίδη, Ερευνήτρια F.R.S.-FNRS, Université Libre de Bruxelles
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η απεικόνιση του δομημένου δημόσιου χώρου στην αττική αγγειογραφία της αρχαϊκής και κλασικής εποχής
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η απεικόνιση του δομημένου δημόσιου χώρου στην αττική αγγειογραφία της αρχαϊκής και κλασικής εποχής
Περίληψη:
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζεται ο τρόπος, με τον οποίο απεικονίζεται ο δομημένος δημόσιος χώρος στην αττική αγγειογραφία της αρχαϊκής και κλασικής εποχής. Συγκεκριμένα, η διατριβή εστιάζει στα κτήρια δημόσιου χαρακτήρα που απεικονίζονται συχνότερα στην αττική αγγειογραφία, δηλαδή στις κρήνες, στους ναούς και σε άλλα κτήρια που σχετίζονται με τη λατρεία, καθώς και στα τείχη. Μέσα από τη μελέτη 210 συνολικά παραστάσεων και ακολουθώντας μεθοδολογικά κυρίως την εικονογραφική/εικονολογική προσέγγιση επιχειρείται μία ενδελεχής συνθετική επισκόπηση του τρόπου απόδοσης των προαναφερόμενων τύπων κτηρίων στα αττικά μελανόμορφα, ερυθρόμορφα και λευκού βάθους αγγεία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου. Οι παραστάσεις κατανέμονται σε εικονογραφικές ομάδες/κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο απόδοσης και την αρχιτεκτονική μορφή των εικονιζόμενων κτηρίων, ενώ στο πλαίσιο κάθε κατηγορίας γίνονται περαιτέρω διαχωρισμοί ανάλογα με τα θέματα των παραστάσεων. Με βάση τις προαναφερόμενες κατηγοριοποιήσεις, στο κυρίως σώμα της διατριβής γίνεται η ανάλυση της αρχιτεκτονικής μορφής των εικονιζόμενων δημόσιων κτηρίων σε συνδυασμό με τη λεπτομερή παρουσίαση του θεματικού πλαισίου, εντός του οποίου αυτά απεικονίζονται, δεδομένου ότι το τελευταίο πολύ συχνά συμβάλλει καθοριστικά στην ερμηνεία των πρώτων. Η διατριβή στοχεύει στην εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στους τρόπους προσέγγισης και απόδοσης των παραπάνω τύπων κτηρίων από τους αττικούς αγγειογράφους, στη σχέση με την πραγματική αρχιτεκτονική και στον σημαντικό ρόλο που παίζει το ‘χέρι’ του αγγειογράφου, λαμβάνοντας εξαρχής υπ’ όψιν τις παραδοχές ότι οι αγγειογραφίες δεν είναι φωτογραφίες και ότι καθορίζονται πάντα από δεσμεύσεις που σχετίζονται με το υλικό κατασκευής, το σχήμα, τη χρήση και την τεχνική διακόσμησης των αντικειμένων που τις φέρουν, δηλαδή των αγγείων. Το κυρίως σώμα της διατριβής ξεκινά με την εισαγωγή, στη συνέχεια χωρίζεται σε τρία μέρη, καθένα από τα οποία είναι αφιερωμένο στην εξέταση καθενός από τους τρεις τύπους κτηρίων, και ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο των γενικών συμπερασμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Αττική αγγειογραφία, Μελανόμορφα-ερυθρόμορφα αγγεία, Δομημένος χώρος, Δημόσιος χώρος, Αρχιτεκτονική, Κρήνες, Ναοί, Τείχη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
11
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
761
Αριθμός σελίδων:
833
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2026-06-05.

Διδ. διατριβή_Α. Μπακανδρίτσου_Τόμοι Ι & ΙΙ.pdf
34 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2026-06-05.