Η παρωδία στην τέχνη της Βοιωτίας κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Εικονογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3331108 38 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-06-12
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Αγωγιάτη Αγγελική
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Βικτωρία Σαμπετάι, Διευθύντρια ερευνών Κ.Ε.Α., Ακαδημία Αθηνών
Ιωάννης Κωνσταντάκος, Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Ευρυδίκη Κεφαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Δέσποινα Τσιαφάκη, Διευθύντρια ερευνών Ε. Κ. Κ.Τ. Π., των Επικοινωνιών
και της Γνώσης "Αθηνά", Ινστιτούτο Επεξεργασίας του λόγου
Δημήτριος Πλάντζος, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Νικόλαος Δημάκης, Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ
Νικόλαος Ακαμάτης, Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας του Κ.Ε.Α., Ακαδημία Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η παρωδία στην τέχνη της Βοιωτίας κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Εικονογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η παρωδία στην τέχνη της Βοιωτίας κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο. Εικονογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση
Περίληψη:
Με τη διατριβή αυτήν εξετάζεται στο σύνολό του το βοιωτικό εικονιστικό χιούμορ των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων. Η συνάρτησή του με τη θεωρία του καρναβαλιού του Μπαχτίν επιτρέπει τη βαθύτερη κατανόηση του και από ανθρωπολογικής πλευράς. Η πρωτότυπη για τα δεδομένα της κλασικής αρχαιολογίας αυτή ώσμωση ενώνει και τον κρίκο μεταξύ της κωμαστικής παράδοσης και των καβιρικών μορφών, που γενικώς και αορίστως θεωρούνταν πως σχετίζονταν. Ο χαρακτήρας και τα τεχνοτροπικά στοιχεία των καβιρικών εργαστηρίων σκιαγραφούνται μέσα από καινούργιες για την έρευνα αναγωγές και αποδόσεις. Νέες προσθήκες αγγείων στον μακρύ κατάλογο των καβιρικών καταδεικνύουν πως το εργαστήριο του Ζ. του Καβίρου χρησιμοποιούσε πολλές τεχνικές, όπως την ερυθρόμορφη, τη Σιξ και την ημιμελανόμορφη, ενώ μέχρι πρότινος πιστευόταν πως μόνο τη μελανόμορφη και εν μέρει την ημιμελανόμορφη κατείχε και εφάρμοζε. Αμφισβητούμενες για τη γνησιότητά τους παραστάσεις αναλύονται εικονογραφικά και αποδεικνύονται αρχαίες. Για πρώτη φορά στην έρευνα της βοιωτικής αγγειογραφίας και ειδωλοπλαστικής καταγράφονται παραμυθικά μοτίβα. Αυτά μαζί με την μπαχτινική θεωρία συντελούν στη διαγραφή του σχετικού με τους εφήβους λατρευτικού τυπικού του Καβιρίου των Θηβών, στο οποίο, όπως ποτέ πριν, προτείνεται με βάσιμα επιχειρήματα πως σημαντικό ρόλο έπαιζαν οι μυθικοί πρόγονοι. Ο εκτεταμένος παραλληλισμός καβιρικών και αττικών σε χόες παραστάσεων επιβεβαιώνει τη γνωστή από παλαιότερες μελέτες σχέση των δύο, η οποία δηλώνει τον παραπλήσιο χαρακτήρα των εορτών του Καβιρίου και των αττικών Ανθεστηρίων. Με την εικονιστική εξέταση των καβιρικών αγγείων και ειδωλίων, που βρέθηκαν στο ιερό, δίνονται, επιπλέον, απαντήσεις αναφορικά με τον αν στο Καβίριο υπήρχαν μυστηριακά και θεατρικά δρώμενα την κλασική περίοδο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
παρωδία, γελοιογραφία, καρναβάλι, βοιωτική εικονογραφία, εφηβικές τελετές
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
1610
Αριθμός σελίδων:
562
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-03-12.

Η παρωδία στην τέχνη της Βοιωτίας κατά την αρχαϊκή και κλασική περιόδο. Εικονογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση.pdf
21 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-03-12.