Μελέτη της συσχέτισης των κυκλοφορόντων πεπτιδίων amyloid precursor protein (APP), των ισόμορφων τους SAPPΑ και SAPPΒ και της πρωτεΐνης θερμικής καταπληξίας HSP-60 με καρδιαγγειακούς δείκτες των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3335944 64 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-15
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Σουρέτη Αναστασία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Πανουλής Κωνσταντίνος, Καθηγητής Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Λαμπρινουδάκη Ειρήνη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δρακούλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Σοφία Καλανταρίδου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ελευθεριάδης Μακάριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καπαρός Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σταυρούλα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της συσχέτισης των κυκλοφορόντων πεπτιδίων amyloid precursor protein (APP), των ισόμορφων τους SAPPΑ και SAPPΒ και της πρωτεΐνης θερμικής καταπληξίας HSP-60 με καρδιαγγειακούς δείκτες των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της συσχέτισης των κυκλοφορόντων πεπτιδίων amyloid precursor protein (APP), των ισόμορφων τους SAPPΑ και SAPPΒ και της πρωτεΐνης θερμικής καταπληξίας HSP-60 με καρδιαγγειακούς δείκτες των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι ορμονολογικές μεταβολές της εμμηνόπαυσης είναι δυνατό να σχετίζονται με καρδιομεταβολική επιβάρυνση. Παράλληλα, μόρια όπως το αμυλοειδές-β (Αβ) και η πρωτείνη θερμικού σοκ 60 (HSP60), έχουν συσχετιστεί με παθοφυσιολογικές μεταβολές που ενέχονται στα αρχικά στάδια της διαδικασίας αθηρογένεσης, σε μελέτες in vitro αλλά και στο γενικό πληθυσμό.

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αξιολογηθούν οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ της έκτασης της ενδοθηλιακής λειτουργίας και των δεικτών: amyloid-B, οι ισομορφές του καθώς και ο δείκτης Heat Shock Protein 60, σε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Υλικό και μέθοδος: Αυτή η περιγραφική συγχρονική μελέτη αξιολόγησε υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που εξετάστηκαν στην Κλινική Εμμηνόπαυσης του Αρεταίειου Νοσοκομείου, Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όλες οι γυναίκες που επισκέφτηκαν την κλινική για πρώτη φορά κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη μελέτη και υποβλήθηκαν, πριν την πρόσληψή τους, σε πρόγραμμα αξιολόγησης ρουτίνας που περιελάμβανε μαστογραφία μαστού, γυναικολογική εξέταση και επίχρισμα Παπανικολάου, καθώς και αξιολόγηση νεφρικής/θυρεοειδικης/ηπατικής λειτουργίας. Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού, επιλέχθηκαν συνολικά 123 υγιείς γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτήν τη μελέτη.

Στις γυναίκες αυτές μετρήθηκαν στον ορό η ολική χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια, τα επίπεδα λιποπρωτεϊνικής χοληστερόλης υψηλής πυκνότητας και της χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας, της λιποπρωτεΐνης και της γλυκόζης, τα επίπεδα HSP60, των κυκλοφορούντων πεπτιδίων Amyloid Precursor Protein (APP) και οι ισομορφές τους
sAPPα και sAPPβ, τα επίπεδα της ινσουλίνης, της FSH, της οιστραδιόλης, της SHBG, της τεστοστερόνης και της δεϋδροεπιανδροστερόνης. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος περιλάμβανε την εκτίμηση της διαστολής της βραχιονίου αρτηρίας με μεσολάβηση ροής (FMD).

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης υποστηρίζουν μια σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των τιμών FMD και HSP60, μετά από προσαρμογή για παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Αυτή η συσχέτιση έγινε μη σημαντική μετά από περαιτέρω προσαρμογή για το δείκτη ινσουλινοαντοχής (HOMA-IR) και τα επίπεδα των ανδρογόνων. Oι γυναίκες με υψηλότερες τιμές FSH είχαν υψηλότερα επίπεδα HSP60, ανεξάρτητα από τους παραδοσιακούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η προσθήκη άλλων ορμονικών παραγόντων όπως η τεστοστερόνη ή η DHEAS στην εξίσωση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια αυτής της ισορροπίας, με αποτέλεσμα την αγγειακή βλάβη. Τα μόρια αμυλοειδούς δεν συσχετίστηκαν με τα επίπεδα HSP60 ή με τις τιμές FMD.

Συμπέρασμα: Παρατηρήσαμε ότι η ενδοθηλιακή λειτουργία σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες σχετίζεται θετικά με τα επίπεδα HSP60, και η συσχέτιση αυτή φαίνεται να διαμεσολαβείται από τα επίπεδα ανδρογόνων. Αντίθετα, τα μόρια αμυλοειδούς δεν φάνηκε να συσχετίζονται με την τις τιμές FMD ή τα επίπεδα HSP60. Απαιτούνται περαιτέρω προοπτικές μελέτες για να επιβεβαιωθεί η σημασία των ευρημάτων μας, σε αυτή την ομάδα γυναικών με μη αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εμμηνόπαυση, Αμυλοειδή, HSP60, Καρδιαγγειακοί δείκτες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
193
Αριθμός σελίδων:
99
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΥΡΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 2023.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο