Διαταραχές αιμόστασης και αντιμετώπιση σε χειρουργεία ήπατος

Διπλωματική Εργασία uoadl:3350195 41 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-12
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Τσουράκη Ευφροσύνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ματσώτα Παρασκευή , Καθηγήτρια, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Βαλσάμη Σερένα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Δημητρούλης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαταραχές αιμόστασης και αντιμετώπιση σε χειρουργεία ήπατος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαταραχές αιμόστασης και αντιμετώπιση σε χειρουργεία ήπατος
Περίληψη:
Οι ηπατικές επεμβάσεις είναι πολύπλοκες επεμβάσεις με τον έλεγχο της αιμορραγίας ως έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχή έκβαση της παρέμβασης. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν επακριβώς οι διαταραχές της αιμόστασης κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων αυτών, καθώς και η συσχέτισή τους με τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα. Τα χειρουργεία ήπατος μπορεί να γίνουν είτε με λαπαροσκοπικές μεθόδους είτε με τυπική χειρουργική τεχνική, ανάλογα με τον ασθενή και τους διαθέσιμους πόρους. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να συνοψίσει τα πιο πρόσφατα δεδομένα της βιβλιογραφίας που αφορούν τις αιμοστατικές διαταραχές στις επεμβάσεις ήπατος, καθώς επίσης και τους τρόπους με τους οποίους οι διαταραχές αυτές αντιμετωπίζονται στη σύγχρονη κλινική πρακτική. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι χειρουργικές στρατηγικές αντιμετώπισης περιλαμβάνουν τρεις βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων, τις χειρουργικές τεχνικές, την μετάγγιση παραγώγων αίματος και την χορήγηση φαρμακευτικών παραγόντων. Συμπερασματικά, μπορεί να αναφερθεί ότι και στις τρεις κατηγορίες, οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της υγείας του ασθενή, ωστόσο, η εκλογή θα πρέπει να γίνεται με βάση τις διεθνείς συστάσεις και μία ασθενοκεντρική προσέγγιση. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η εφαρμογή της καταλληλότερης παρέμβασης σε περιπτώσεις που υπάρχει αυξημένη πιθανότητα διαταραχών αιμόστασης (π.χ ασθενείς με κίρρωση, με χρόνια ηπατική νόσο και με προϋπάρχουσες διαταραχές αιμόστασης) αλλά και η αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χορήγηση φαρμακολογικών παραγόντων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Επεμβάσεις ήπατος, Εκτομή ήπατος, Ολική μεταμόσχευση ήπατος, Διαταραχές αιμόστασης, Παρεμβάσεις, Διαχείρηση διαταραχών αιμόστασης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
87
Αριθμός σελίδων:
77
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΧΕΙΡ ΗΠΑΤΟΣ(1).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.