Η Δικονομική Νομική Φύση της Συμφωνίας/Ρήτρας Διαμεσολαβήσεως ως κατά νόμον διαρθρωμένης διαδικασίας προς επίλυση ιδιωτικών διαφορών

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3355640 41 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Δικονομική Νομική Φύση της Συμφωνίας/Ρήτρας Διαμεσολαβήσεως ως κατά νόμον διαρθρωμένης διαδικασίας προς επίλυση ιδιωτικών διαφορών
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Περίληψη:
Δεν υπάρχει περίληψη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Σελίδες (από-έως):
747-788
Σημειώσεις:
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.