Συνεισφορά επιλεγμένων σωματομετρικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών στην επίδοση σε ημιμαραθώνιο δρόμο

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3359595 21 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-28
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ζαχαρόγιαννης Η., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συνεισφορά επιλεγμένων σωματομετρικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών στην επίδοση σε ημιμαραθώνιο δρόμο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συνεισφορά επιλεγμένων σωματομετρικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών στην επίδοση σε ημιμαραθώνιο δρόμο
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η συσχέτιση επιλεγμένων σωματομετρικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών και υπαίθριας δοκιμασίας με την επίδοση σε ημιμαραθώνιο δρόμο. Στην έρευνα συμμετείχαν δεκατέσσερις αθλούμενοι (9 άνδρες και 5 γυναίκες), μέτριου επιπέδου φυσικής κατάστασης και ηλικίας 40 ± 9 ετών. Οι δοκιμαζόμενοι υποβλήθηκαν στη δοκιμασία του παλίνδρομου τρεξίματος αντοχής (20m–SRT) κατά την οποία συλλέχθηκαν τα εξής δεδομένα: HR-20reps, Repmax, και HRmax,VO2max και vVO2max. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της τιμής της VO2max και της επίδοσης (r = -0.91, p < 0.01) καθώς επίσης και της τιμής της vVO2max και της επίδοσης (r = -0.91, p < 0.01). Μέτρια ήταν η συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού της καρδιακής συχνότητας των είκοσι επαναλήψεων %HR20reps και του μέγιστου αριθμού επαναλήψεων της δοκιμασίας Repmax (r = -0.76, p < 0.01). Η vVO2max μπορεί να προβλέψει την επίδοση στο δρόμο των 21km χρησιμοποιώντας την εξίσωση: y= -447,16x+12498 όπου x= vVO2max. Η αντίστοιχη εξίσωση από τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων της δοκιμασίας 20m-SRT (Repmax) είναι: y= -41,899*x+9416,9 όπου x= Repmax. Συμπερασματικά, μπορούμε με τη χρήση μιας απλής υπαίθριας δοκιμασίας όπως αυτής του παλίνδρομου τρεξίματος αντοχής, να προβλέψουμε την επίδοση σε δρόμο 21 χλμ. χρησιμοποιώντας τον Repmax και τη vVO2max που υπολογίζουμε από την δοκιμασία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
παλίνδρομο τρέξιμο αντοχής, ταχύτητα στην μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, ημιμαραθώνιος, πρόβλεψη, δοκιμασίες πεδίου
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
35
ΠΤΥΧΙΑΚΗ - ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ.pdf (587 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο