Εκτίμηση της επικινδυνότητας της ανθρώπινης υγείας από νιτρικά ιόντα σε υπόγεια ύδατα της ευρύτερης περιοχής της Αταλάντης

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3360874 86 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-10-13
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Πράσσας Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευστράτιος Κελεπερτζής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση της επικινδυνότητας της ανθρώπινης υγείας από νιτρικά ιόντα σε υπόγεια ύδατα της ευρύτερης περιοχής της Αταλάντης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση της επικινδυνότητας της ανθρώπινης υγείας από νιτρικά ιόντα σε υπόγεια ύδατα της ευρύτερης περιοχής της Αταλάντης
Περίληψη:
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση των πιθανών κινδύνων στην υγεία των κατοίκων από την παρουσία νιτρικών ιόντων στα υπόγεια ύδατα της ευρύτερης περιοχής της Αταλάντης. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν διαθέσιμα δεδομένα χημικών αναλύσεων, για 41 δείγματα υπόγειου νερού, τα οποία προέρχονται από γεωτρήσεις. Στην πλειοψηφία των δειγμάτων, οι συγκεντρώσεις των νιτρικών ιόντων υπερβαίνουν το όριο των 50 mg/L, οπότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα νιτρορύπανσης στην περιοχή μελέτης. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα του δείκτη νιτρορύπανσης έδειξαν ότι το 90% των δειγμάτων είναι ρυπασμένα από νιτρικά, αποδεικνύοντας έτσι ότι η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού οφείλεται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Στην εν λόγω εργασία, εφαρμόζεται η μεθοδολογία εκτίμησης της επικινδυνότητας στην ανθρώπινη υγεία, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις που αναμένονται από τη διαρκή έκθεση σε νιτρικά ιόντα μέσω του ρυπασμένου νερού. Εξετάστηκαν 8 σενάρια, στα οποία υπολογίστηκαν οι συντελεστές και ο δείκτης κινδύνου. Αν αυτές οι παράμετροι λαμβάνουν τιμές μεγαλύτερες του 1, αναμένονται μη - καρκινογενείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, ενώ αν είναι μικρότερες θεωρούνται αμελητέες. Το ένα από τα σενάρια, εφαρμόστηκε με βάση τις οδηγίες της EPA (Environmental Protection Agency), ενώ τα υπόλοιπα σε τοπικό επίπεδο. Το πιο δυσμενές για την υγεία, διαπιστώθηκε πως είναι αυτό της ΕΡΑ, εξαιτίας του πιο αυξημένου ρυθμού κατανάλωσης νερού, αλλά και της μεγαλύτερης διάρκειας έκθεσης στον ρύπο. Τέλος, στην προαναφερθείσα περίπτωση, έγινε διαχωρισμός του πληθυσμού της περιοχής μελέτης σε ενήλικες και παιδιά και εξετάστηκαν δύο οδοί έκθεσης: η προφορική και η δερματική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στην εμφάνιση μη- καρκινογενών επιπτώσεων, λόγω του μικρού σωματικού τους βάρους και του πιο αδύναμου ανοσοποιητικού τους συστήματος. Επίσης προέκυψε ότι η επίδραση στην υγεία, λόγω δερματικής επαφής με το νερό είναι αμελητέα και άρα οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, προέρχονται από την κατανάλωση του ρυπασμένου νερού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Νιτρικά ιόντα, ρύπανση υπόγειου νερού, δείτκης νιτρορύπανσης, συντελεστής κινδύνου, δείκτης κινδύνου, μη-καρκινογενείς επιπτώσεις, εκτίμηση επικινδυνότητας της ανθρώπινης υγείας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
95
ΠΤΥΧΙΑΚΗ_ΠΡΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ_.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο