«Διαστάσεις του εκπαιδευτικού υλικού που λειτουργούν ως ικρίωμα στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας »

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364511 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-11-20
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Σαπουνιώτη Αικατερίνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μιχάλης Αθανάσιος, Φιλοσοφική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μπούρας Αντώνιος, Φιλοσοφική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παρθένης Χρήστος, Φιλοσοφική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Διαστάσεις του εκπαιδευτικού υλικού που λειτουργούν ως ικρίωμα στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας »
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαστάσεις του εκπαιδευτικού υλικού που λειτουργούν ως ικρίωμα στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και την εφαρμοσιμότητα του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί από την ερευνήτρια για την υποβοήθηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας τόσο στις Τάξεις Υποδοχής όσο και στις 'κανονικές’ τάξεις, αξιοποιώντας την αγγλική γλώσσα ως ‘ικρίωμα'/σκαλωσιά ώστε να υπάρξει μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Η έρευνα περιελάμβανε ποιοτικές μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Από τις απαντήσεις που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς της παρούσας έρευνας, εξήχθησαν ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την εφαρμοσιμότητα και την αναγκαιότητα του παρόντος υλικού αλλά και για τις πρακτικές που υιοθετούν για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αυτών επιλέγει να χρησιμοποιήσει τεχνολογικά μέσα και πρακτικές όπως η χρήση ψηφιακών διαφανειών (PPT), η χρήση της αγγλικής γλώσσα ή άλλης γλώσσας ως ικριώματος/σκαλωσιάς ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές αλλά και η πιο ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα. Επίσης, το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα θα ενέτασσε το παρόν εκπαιδευτικό υλικό στον σχεδιασμό του μαθήματός τους κατά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης τόσο σε Τάξεις Υποδοχής, όσο και σε ‘κανονικές’ τάξεις. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί πρότειναν τρόπους βελτίωσης του υλικού που τους παρουσιάστηκε ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητά του.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
διαπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, Γ1 πρώτη γλώσσα, Γ2 δεύτερη γλώσσα, διγλωσσία, σκαλωσιά, διδασκαλία Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
85
Αριθμός σελίδων:
232
ΣΑΠΟΥΝΙΩΤΗ_ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_2023.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο