Μετάφραση κεφαλαίων βιβλίου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος βάσει Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, με έμφαση στην ιδεολογία, σε συνδυασμό με εργαλεία της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364539 37 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-11-14
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Φαρμάκης Φίλιππος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Διονύσιος Γούτσος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ελένη Σελλά, Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Σαριδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετάφραση κεφαλαίων βιβλίου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος βάσει Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, με έμφαση στην ιδεολογία, σε συνδυασμό με εργαλεία της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μετάφραση κεφαλαίων βιβλίου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος βάσει Κριτικής Ανάλυσης Λόγου, με έμφαση στην ιδεολογία, σε συνδυασμό με εργαλεία της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων.
Περίληψη:
Μετάφραση 50 σελίδων από ένα πρωτότυπο στα αγγλικά βιβλίο με συγκεκριμένο περιεχόμενο (πολιτική, γεωπολιτική, διεθνείς σχέσεις και Κίνα) με εργαλεία της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (η Συστημική Λειτουργική Γραμματική του M. A. K. Halliday ως γραμματική επιλογών) και της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων (λίστες συχνοτήτων, λέξεις-κλειδιά, συμφραστικοί πίνακες, συμφραστικά πλαίσια, word sketch) με έμφαση στην ιδεολογία (Βασισμένες σε σώματα κειμένων κριτικές μεταφραστικές σπουδές). Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να αναλυθεί η ιδεολογία του συγγραφέα, ή αλλιώς η επιχειρηματολογία του, όπως αυτή μπορεί να εξαχθεί από τα ποσοτικά δεδομένα που αντλήθηκαν από τα εργαλεία της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων, τόσο σε όλο το βιβλίο όσο και στα δυο προς μετάφραση κεφάλαια, και να λάβει χώρα μεταφραστική πράξη από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική στα δυο αυτά κεφάλαια ώστε να γίνει και σε αυτά ανάλυση βάσει των εργαλείων της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων με στόχο να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα και στις δυο γλώσσες, σε μια προσπάθεια διατήρησης της ιδεολογίας του συγγραφέα από τη μια γλώσσα στην άλλη. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια, και οι όποιες διαφορές οφείλονταν σε πολιτισμικές διαφορές (σύμφωνα με τον Halliday άλλωστε, τα νοήματα διαμορφώνονται και οι λέξεις αποκτούν λειτουργίες στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον του συγγραφέα, κάτι που δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί από τη μια γλώσσα στην άλλη) και σε διαφορετικές δυνατότητες των εργαλείων της Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων ανάλογα τη γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Μετάφραση, κριτική ανάλυση λόγου, σώματα κειμένων, γλωσσολογία σωμάτων κειμένων, γεωπολιτική, ιδεολογία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
17
Αριθμός σελίδων:
112
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΗΣ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


ΜΔΕ Φαρμάκης.zip
320 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.