Μετάφραση και σχολιασμός δύο κοινωνιολογικών δοκιμίων του Pierre Bourdieu από το συλλογικό έργο La Misère du monde

Διπλωματική Εργασία uoadl:3364666 5 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μετάφραση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-11-17
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Καρύδη Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελένη Τζιάφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Ανδρομάχη - Βιργινία Πανταζάρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Σωτήριος Παρασχάς, Επίκουρος Καθηγητής, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μετάφραση και σχολιασμός δύο κοινωνιολογικών δοκιμίων του Pierre Bourdieu από το συλλογικό έργο La Misère du monde
Γλώσσες εργασίας:
Γαλλική
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μετάφραση και σχολιασμός δύο κοινωνιολογικών δοκιμίων του Pierre Bourdieu από το συλλογικό έργο "La Misère du monde"
Περίληψη:
Έχοντας ως βάση το έργο του κοινωνιολόγου Pierre Bourdieu, μια ομάδα ερευνητών διερεύνησε τις συνθήκες που δημιουργούν τις σύγχρονες μορφές κοινωνικής δυστυχίας. Η μεγαλούπολη, το σχολείο, η οικογένεια, ο τομέας της βιομηχανίας, το υποπρολεταριάτο, η εργασιακή πραγματικότητα, όλα αυτά αναλύονται και σχολιάζονται μέσα από το συλλογικό κοινωνιολογικό έργο "La misère du monde". Πρώτος στόχος της εργασίας είναι η μετάφραση δύο δοκιμίων του Bourdieu που περιέχονται στον συλλογικό αυτόν τόμο. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους Γάλλους κοινωνιολόγους με εδραιωμένες και ευρέως διαδεδομένες θέσεις σε ζητήματα που αφορούν τη χειραγώγηση και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και ο οποίος έχει εισάγει έννοιες καθοριστικής σημασίας για την επιστήμη της κοινωνιολογίας. Καθώς το δοκίμιο συχνά απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό που εξειδικεύεται ή μελετά έναν τομέα, για τους σκοπούς της εργασίας ήταν απαραίτητη η έρευνα για την κατανόηση συγκεκριμένων όρων της κοινωνιολογίας, μέσα από την ανασκόπηση σχετικών συγγραμμάτων τα οποία αναλύουν την υπό εξέταση προοπτική. Έπειτα από την έρευνα, το αρχικό κείμενο προσαρμόστηκε στη σύγχρονη καθομιλούμενη ελληνική γλώσσα. Ο δεύτερος στόχος της εργασίας αφορά την αιτιολόγηση των μεταφραστικών επιλογών και την αναφορά σε διάφορες μεταφραστικές προκλήσεις που σχετίζονται κυρίως με τις επιλογές και τις στρατηγικές που ακολουθήθηκαν. Στα συγκεκριμένα δοκίμια οι προκλήσεις αυτές αφορούν την απόδοση της ορολογίας που κινείται κυρίως μέσα στα όρια της πολιτικής, της κοινωνιολογίας και της οικονομίας. Τελικό ζητούμενο είναι η δημιουργία μιας όσο το δυνατόν πιο άρτιας μετάφρασης και η αντιστοίχιση εννοιών μεταξύ πρωτότυπου και μεταφράσματος, καθώς και ο σχολιασμός αυτών των εννοιών και της σχετικής ορολογίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Bourdieu, δοκίμιο, δοκιμιακός λόγος, κοινωνιολογία, πολιτική, μετάφραση δοκιμιακού λόγου, φτώχεια, κοινωνικές συνθήκες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
96
Αριθμός σελίδων:
89
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

13.11.23 Karydi_Tziafa (2).pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.