Ενδοσκοπική εναντίον μικροσκοπικής αντιμετώπισης των κολλοειδών κύστεων της 3ης κοιλίας: συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3389117 45 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-08
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Καραμπίνης Χαράλαμπος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρήστος Κουτσαρνάκης, Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Λάμπης Σταυρινού, Επ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Στράντζαλης, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ενδοσκοπική εναντίον μικροσκοπικής αντιμετώπισης των κολλοειδών κύστεων της 3ης κοιλίας: συστηματική ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ενδοσκοπική εναντίον μικροσκοπικής αντιμετώπισης των κολλοειδών κύστεων της 3ης κοιλίας: συστηματική ανασκόπηση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι κολλοειδής κύστεις της 3ης κοιλίας έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς τόσο με τη χρήση του μικροσκοπίου όσο και του ενδοσκοπίου. Παρά τα εδραιωμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου, υπάρχει ακόμα ασυμφωνία ως προς το ποια χειρουργική προσέγγιση είναι η καλύτερη. Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις εν λόγω χειρουργικές τεχνικές με σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων τους.
Υλικά και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στη βάση δεδομένων PubMed για τις δημοσιευμένες μελέτες που πραγματεύονται τη χειρουργική αντιμετώπιση των κολλοειδών κύστεων της 3ης κοιλίας. Εντοπίστηκαν τα σχετικά άρθρα, τα οποία αξιολογήθηκαν όσον αφορά την ποιότητα τους και πραγματοποιήθηκε εξαγωγή των δεδομένων που παρείχαν σχετικά με τη χειρουργική τεχνική και τα αποτελέσματα.
Αποτελέσματα: Το ποσοστό της πλήρους εκτομής ήταν υψηλότερο και το ποσοστό των υποτροπών ήταν χαμηλότερο όταν χρησιμοποιήθηκε το μικροσκόπιο σε όλες τις μελέτες εκτός από μία. Η διάρκεια της επέμβασης και της νοσηλείας ήταν μικρότερη όταν χρησιμοποιήθηκε το ενδοσκόπιο σχεδόν σε όλες τις μελέτες. Η θνητότητα φαίνεται συγκριτικά να αυξάνεται με τη χρήση του μικροσκοπίου, ενώ αντίθετα η πιθανότητα επανεπέμβασης μειώνεται με τη χρήση αυτού.
Συμπεράσματα: Η μικροσκοπική εξαίρεση σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα πλήρους εκτομής, λιγότερες υποτροπές και λιγότερες επανεπεμβάσεις συγκριτικά με τη χρήση του ενδοσκοπίου, αλλά υψηλότερη θνητότητα και υψηλότερη πιθανότητα ανάγκης μόνιμης παράκαμψης εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Η ενδοσκοπική εξαίρεση σχετίζεται με μικρότερη διάρκεια επέμβασης και νοσηλείας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Kολλοειδής κύστεις, 3η κοιλία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
36
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Διπλωματική Εργασία.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.