Μελέτη της αποτελεσματικότητας της διάνοιξης της μεμβράνης του Lillequist κατά την διενέργεια ενδοσκοπικής τρίτης κοιλιοστομίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3389219 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-12
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Καρακώστας Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στράντζαλης Γεώργιος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καλαματιανός Θεοδόσης, Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σταυρινού Παντελής, Επ. Καθηγητής, Παν. Κολωνίας, Γερμανία
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της αποτελεσματικότητας της διάνοιξης της μεμβράνης του Lillequist κατά την διενέργεια ενδοσκοπικής τρίτης κοιλιοστομίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της αποτελεσματικότητας της διάνοιξης της μεμβράνης του Lillequist κατά την διενέργεια ενδοσκοπικής τρίτης κοιλιοστομίας
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της αποτελεσματικότητας της διάνοιξης της μεμβράνης του Lillequist σε 71 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στην Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» λόγω υδροκεφάλου και αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά με ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία (Endoscopic Third Ventriculostomy - ETV) κατά την πενταετία Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουάριο 2023. Ειδικότερα, στο παρόν πόνημα επιδιώκεται να εξεταστεί η πιθανή διαφοροποίηση ως προς τα αποτελέσματα της ενδοσκοπικής τρίτης κοιλιοστομίας σε συνάρτηση με το μέγεθος ή την απουσία της διάνοιξης της μεμβράνης του Lillequist. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, λαμβάνονται υπόψιν συγκριτικά η ταχύτητα βάδισης των ασθενών, το μέγιστο πλάτος της τρίτης κοιλίας και ο δείκτης Evans πριν το χειρουργείο και τρεις μήνες μετά.
Το υλικό της μελέτης αποτέλεσε η πιο πρόσφατη διεθνής βιβλιογραφία, στοιχεία από τους φακέλους των ασθενών που υποβλήθηκαν σε ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία στην Νευροχειρουργική Κλινική του Γ.Ν.Α.«Γ. Γεννηματάς» κατά την πενταετία Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουάριο 2023, καθώς και από την επανεξέτασή τους στα Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής.
Βάσει των ευρημάτων, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τόσο οι απεικονιστικές παράμετροι (πλάτος 3ης κοιλίας, δείκτης Evans), όσο και η κλινική παράμετρος που μετρήθηκε (χρόνος βάδισης απόστασης δέκα μέτρων) βελτιώθηκαν αναλογικά περισσότερο στις ομάδες ασθενών που διανοίχθηκε η μεμβράνη του Lillequist και η βελτίωση ήταν μεγαλύτερη όταν η διάνοιξη της μεμβράνης του Llliequist ξεπερνούσε τα πέντε χιλιοστά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία, Μεμβράνη του Liliequist, Τρίτη κοιλία, Δείκτης Evans, Μη αναγνωρισμένος συγγενής υδροκέφαλος.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
79
Αριθμός σελίδων:
65
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Μελέτη της αποτελεσματικότητας της διάνοιξης της μεμβράνης του Lillequist κατά την διενέργεια ενδοσκοπικής τρίτης κοιλιοστομίας.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.