Διερεύνηση της δυναμικής της ομάδας της σχολικής τάξης: εφαρμογή κοινωνιομετρίας στα πλαίσια των μαθημάτων Μελέτης Περιβάλλοντος και Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στη Β’ Δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:3389375 6 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-12
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Τζιώτη Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνα Τσώλη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Ευαγγελία Μαυρικάκη, Kαθηγήτρια Βιολογίας και Αγωγής Υγείας, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Θωμάς Μπαμπάλης, Kαθηγητής της Παιδαγωγικής και Δια Βίου Μάθησης, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της δυναμικής της ομάδας της σχολικής τάξης: εφαρμογή κοινωνιομετρίας στα πλαίσια των μαθημάτων Μελέτης Περιβάλλοντος και Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στη Β’ Δημοτικού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της δυναμικής της ομάδας της σχολικής τάξης: εφαρμογή κοινωνιομετρίας στα πλαίσια των μαθημάτων Μελέτης Περιβάλλοντος και Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στη Β’ Δημοτικού
Περίληψη:
Η ανθρώπινη συμπεριφορά διαμορφώνεται και εκφράζεται μέσω της κοινωνικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων. Το παιδί μέσω των διαμαθητικών σχέσεων αναπτύσσεται ακαδημαϊκά, κοινωνικά, ψυχικά και συναισθηματικά. Άλλωστε ο χώρος του σχολείου είναι ένας ενεργά δυναμικός κοινωνικός χώρος μέσα στον οποίο ο μαθητής/η μαθήτρια ζει και κινείται και μέσα από τον οποίο εξαρτάται η κοινωνικοποίησή του. Έτσι, οι ευνοϊκές ή μη συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος μέσα στις οποίες ζει επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά αντίστοιχα την ψυχοσωματική και κοινωνική του πορεία. Επομένως, η μεγάλη σημασία που έχουν οι σχέσεις που αναπτύσσονται στα μέλη της σχολικής ομάδας οδήγησαν στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης που μελετά τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών/μαθητριών μιας Β’ Δημοτικού τάξης ενός δημοτικού σχολείου. Επιμέρους στόχοι της ήταν αφενός ο εντοπισμός της κατηγορίας δημοτικότητας που είναι το κάθε παιδί και αφετέρου η βελτίωση των σχέσεων αυτών μέσω ενός προγράμματος παρέμβασης με δράσεις που στηρίζονταν στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Οι στόχοι των δράσεων αυτών αφορούσαν τον γνωστικό, κοινωνικό-συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα. Για την απεικόνιση των διαπροσωπικών σχέσεων και τη διερεύνηση της κοινωνικής θέσης του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αξιοποιήθηκαν οι μέθοδοι έρευνας της κοινωνιομετρίας και της παρατήρησης με την εφαρμογή των εργαλείων του κοινωνιογράμματος και της κλείδας παρατήρησης. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι οι παιδαγωγικές στρατηγικές που εφαρμόστηκαν συνέβαλαν θετικά στην ενδυνάμωση της σχολικής ομάδας με την αύξηση του αριθμού των δημοφιλών μαθητών και τη μείωση αυτών του μέσου όρου και με την παράλληλη μείωση των αρνητικών ψήφων από το σύνολο της τάξης. Ακόμη, οι αμοιβαίες επιλογές των παιδιών αυξήθηκαν ενώ οι απορρίψεις μειώθηκαν. Επικουρικά λειτούργησε και η κλείδα παρατήρησης που υποστήριξε την κοινωνική θέση που βρίσκεται ο/η κάθε μαθητής/μαθήτριας βάσει του κοινωνιογράμματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
δυναμική ομάδας, ενδυνάμωση σχολικής ομάδας, Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, κοινωνιόγραμμα, κοινωνιομετρία, πρόγραμμα παρέμβασης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
188
Τζιώτη Γεωργία_Διπλωματική Εργασία.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο