Τα σχήματα ομοηχίας σε συνθήματα στους τοίχους

Διπλωματική Εργασία uoadl:3389639 56 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-15
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Σοσιασβίλι Σοφίκο
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασιλική Οικονομοπούλου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό , Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεωργία Καλογήρου, Καθηγήτρια , Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νεφέλη Γκάτσου, διδάσκουσα , Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τα σχήματα ομοηχίας σε συνθήματα στους τοίχους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τα σχήματα ομοηχίας σε συνθήματα στους τοίχους
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία παρουσιάζει και μελετά τα σχήματα ομοηχίας, τα οποία εντοπίστηκαν σε συνθήματα κυρίως σε τοίχους της Αθήνας. Στοχεύει στο να υπογραμμίσει την σημαντική παρουσία των σχημάτων, ως σχεδόν απαραίτητο μέσο για τη δημιουργία των συνθημάτων. Ως συνθήματα ορίζουμε τις σύντομες φράσεις, ακόμα και τις αυτόνομες και ανεξάρτητες λέξεις, αποτυπωμένες σε τοίχους με σκοπό να επικοινωνήσουν ιδέες, μηνύματα και απόψεις. Προσπαθώντας να μεταδώσουν μηνύματα με απλό και κατανοητό τρόπο, οι δημιουργοί των συνθημάτων καταφεύγουν στη χρήση ποικίλων σχημάτων, ώστε τα μηνύματά τους να προσελκύσουν τα βλέμματα και να εγείρουν προβληματισμούς. Ένα μέσο πρόκλησης ενδιαφέροντος είναι η χρήση σχημάτων ομοηχίας. Η παρούσα διπλωματική μελέτη έχει σκοπό να ανακαλύψει ποια είναι αυτά τα σχήματα, ποιο είναι το πιο συχνό και διαδεδομένο σχήμα το οποίο χρησιμοποιείται από τους συντάκτες των συνθημάτων και σε τι συχνότητα το καθένα.Η εργασία δομείται σε τέσσερα μέρη για να είναι ευανάγνωστη αλλά ταυτόχρονα απλή στην κατανόηση, μη εξαντλητική και πληκτική: α) Σε θεωρητικό μέρος το οποίο ενσωματώνει τον ορισμό, το περιεχόμενο, τις θεματικές και το κοινό των συνθημάτων, μια βραχύτερη παρουσίαση κοινωνιολογικών συμπεριφορών και αιτιών της δημιουργίας τους καθώς και μια ιστορική αναδρομή αλλά και τους ορισμούς των σχημάτων ομοηχίας, β) στη μεθοδολογία έρευνας, γ) σε πρακτικό μέρος, που εμπεριέχει επιλεγμένα και αντιπροσωπευτικά συνθήματα, χωρισμένα ανά κατηγορία ομοηχίας, με σχόλια και ανάλυση, όλα τα παραδείγματα των συνθημάτων οργανωμένα σε πίνακες και στήλες ανά κατηγορία και τα «Γραφήματα», όπου αποτυπώνονται γραφήματα, τα οποία αναδεικνύουν τη συχνότητα χρήσης των σχημάτων και τη σημαντικότητά τους και τέλος δ) σε συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
σχήματα ομοηχίας, συνθήματα σε τοίχους, ολική ομοηχία, μερική ομοηχία, ελάχιστο ζευγάρι, παρήχηση, ομοιοκαταληξία, ομοιοτέλευτο, τονικό ζευγάρι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
94
Αριθμός σελίδων:
134
Σοφίκο Σοσιασβίλι-Τα σχήματα ομοηχίας σε συνθήματα στους τοίχους.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο