Η επίδραση του ύψους τακουνιού στην ορθοστατική απόδοση σε διττή συνθήκη γνωστικού-ορθοστατικού σκοπού νεαρών γυναικών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3390257 18 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-02-22
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ, ΕΕΠ, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του ύψους τακουνιού στην ορθοστατική απόδοση σε διττή συνθήκη γνωστικού-ορθοστατικού σκοπού νεαρών γυναικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση του ύψους τακουνιού στην ορθοστατική απόδοση σε διττή συνθήκη γνωστικού-ορθοστατικού σκοπού νεαρών γυναικών
Περίληψη:
Η διττή συνθήκη καθορίζεται από τη σύγχρονη εκτέλεση μιας γνωστικής διεργασίας και ενός κινητικού σκοπού. Σκοπός της μελέτης ήταν η εξέταση της επίδρασης του ύψους τακουνιού στην ορθοστατική απόδοση σε διττή συνθήκη γνωστικού-ορθοστατικού σκοπού σε νεαρές ενήλικες γυναίκες. Δευτερεύων σκοπός υπήρξε η εξέταση της διαμεσολάβησης του γνωστικού φορτίου στην ορθοστατική απόδοση με στήριξη σε διαφορετικά ύψη τακουνιού. Δείγμα 21 φυσικά δραστήριων γυναικών χωρίς εμπειρία υπόδησης με ψηλά τακούνια (ηλικία: 37.9±10.6 έτη, μάζα: 66.5±10.2 κιλά, ανάστημα: 169.0±6.3 εκ) συμμετείχε σε πειραματικό πρωτόκολλο μετρήσεων αναφοράς και πειραματικών μετρήσεων προκειμένου να αξιολογηθεί: α) η ορθοστατική απόδοση (ΟΑ), και β.1) η γνωστική απόδοση της βραχυπρόθεσμης μνήμης μέσω ανάκλησης της ακριβής σειράς εμφάνισης 10 μονοψήφιων, τυχαία προβαλλόμενων σε οθόνη Η/Υ, ψηφίων (γνωστική εργασία-Α), β.2) η γνωστική απόδοση της προσοχής/συγκέντρωσης μέσω οπτικής αναζήτησης και διαμόρφωσης φράσης με 4 λέξεις (γνωστική εργασία-Β) κατά τις μετρήσεις αναφοράς. Κατά τις πειραματικές μετρήσεις αξιολογήθηκε η ΟΑ στη διττή συνθήκη-Α και -Β (στατική διποδική ήρεμη στήριξη ταυτόχρονα με την γνωστική εργασία-Α και -Β αντίστοιχα) με μεσαίο τακούνι (ΜΤ: 7εκ) και υψηλό τακούνι (ΥΤ: 10.1εκ). Η ΟΑ προσδιορίστηκε από παραμέτρους του ΚΠ (μήκος μετατόπισης, εύρος ταλάντευσης σε πρόσθιο-οπίσθια και έσω-έξω πλάγια κατεύθυνση) μετά την καταγραφή της κατακόρυφης δύναμης αντίδρασης μέσω δυναμοπλατφόρμας (Wii, Biovision, Fs=1000Hz). Η κύρια στατιστική επεξεργασία αφορούσε ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων (ύψος τακουνιού εν. συνθήκης) με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις για τον έλεγχο των κύριων επιδράσεων του ύψους τακουνιού και της συνθήκης της ΟΑ και της πιθανής αλληλεπίδρασης ύψους τακουνιού και διττής συνθήκης -Α και -Β στις παραμέτρους της ΟΑ (a = 0.05). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ύψος τακουνιού είχε σημαντική (p=0.001) μείωση της ΟΑ μόνο στο μήκος μετατόπισης του ΚΠ κατά την διττή συνθήκη-Α και -Β. Η ΟΑ δεν διέφερε σημαντικά (p>0.05) λόγω ύψους τακουνιού στο εύρος της προσθιοπίσθιας και έσω-έξω πλάγιας ταλάντευσης ΚΠ σε καμία διττή συνθήκη. Η ΟΑ μειώθηκε σημαντικά τόσο κατά τη διττή συνθήκη-Α (p<0.05) όσο και κατά τη διττή συνθήκη-Β (p<0.01) συγκριτικά με τις μετρήσεις αναφοράς μόνο για την έσω-έξω πλάγια ταλάντευση ΚΠ. Δεν βρέθηκε σημαντική (p>0.05) αλληλεπίδραση ύψους τακουνιού και διττής συνθήκης για καμία παράμετρο της ΟΑ. Η απόδοση της γνωστικής εργασίας Α και Β δεν παρουσίασε σημαντικές (p>0.05) διαφορές μεταξύ μετρήσεων αναφοράς και διττής συνθήκης-Α και -Β αντίστοιχα σε κανένα από τα δύο ύψη τακουνιού. Η επιδείνωση της ΟΑ λόγω του υψηλού τακουνιού επιβεβαιώνει προηγούμενες μελέτες. Η μη ύπαρξη κόστους στην ΟΑ κατά τη διττή συνθήκη γνωστικού-ορθοστατικού ελέγχου παρά την αυξημένη απαίτηση για σταθερότητα λόγω του ύψους τακουνιού έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενα ευρήματα. Η αυξημένη πλάγια ταλάντευση του ΚΠ κατά τη διττή συνθήκη Α και Β, που βρέθηκε ανεξαρτήτως ύψους τακουνιού και σε συνδυασμό με απουσία διαφορών στην γνωστική απόδοση μεταξύ μετρήσεων αναφοράς και διττής συνθήκης, πιθανόν να υποδηλώνει ως εκλαμβανόμενη απειλή την στήριξη με τακούνι ύψους ≥7 εκατοστών που ρυθμίστηκε μέσω προσαρμογών στην ευθυγράμμιση του σώματος σε σχέση με τον πλάγιο άξονά του. Περαιτέρω μελέτη που να εστιάζει στην εξέταση της διττής συνθήκης σε φυσικά δραστήριες γυναίκες με και χωρίς εμπειρία χρήσης ψηλοτάκουνων υποδημάτων και σε συνδυασμό με μυϊκή δραστηριοποίηση κρίνεται απαραίτητη.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
διττή συνθήκη, γνωστική εργασία, ορθοστατική απόδοση, κέντρο πίεσης, βραχυπρόθεσμη μνήμη, εργασία συμπλήρωσης φράσης, στατική στήριξη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
79
1.DERVENIOTI_HIGH HEELS AND DUAL-TASKING_FEBR.2024.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο