Επιφανειακά ιζηματολογικά χαρακτηριστικά του Σαρωνικού Κόλπου

Πτυχιακή Εργασία uoadl:3392472 16 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-03-19
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Ε.ΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιφανειακά ιζηματολογικά χαρακτηριστικά του Σαρωνικού Κόλπου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επιφανειακά ιζηματολογικά χαρακτηριστικά του Σαρωνικού Κόλπου
Περίληψη:
Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει την κοκκομετρία (ιζηματολογία) του Σαρωνικού
Κόλπου. Τα δείγματα που αναλύθηκαν προέρχονται από που συλλέχθηκαν τον Οκτώβριο του
2017 με το Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ. Οι κοκκομετρικές αναλύθηκαν και συσχετίσθηκαν με το γενικότερο
γεωλογικό και ωκεανογραφικό πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής. Οι αναλύσεις αποκαλύπτουν
διαφοροποιημένες κοκκομετρικές συνθήκες μεταξύ των τριών κατηγοριοποιημένων περιοχών
(Ανατολικός τομέας, Δυτικός εσωτερικός (βόρειο τμήμα) και εξωτερικός (νότιο τμήμα) του
Σαρωνικού Κόλπου
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
: Κοκκομετρία, Σαρωνικός Κόλπος, κοκκομετρικό μέγεθος, γραφική τιμή απόκλισης ασυμμετρία και κύρτωση της ποσοστιαίας κατανομής του μεγέθους των κόκκων.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
81
Αριθμός σελίδων:
50
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-04-02.

ΔΕ Επιφανειακα Ιζήματα Σαρωνικού.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2025-04-02.