Κλινικά και ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά ασθενών με απόπειρα αυτοκτονίας που εκτιμήθηκαν από την ομάδα της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:3393808 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-03
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Ζέμπη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Α. Παπαδοπούλου, Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ε. Ρίζος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Β. Ευσταθίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κλινικά και ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά ασθενών με απόπειρα αυτοκτονίας που εκτιμήθηκαν από την ομάδα της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κλινικά και ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά ασθενών με απόπειρα αυτοκτονίας που εκτιμήθηκαν από την ομάδα της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η απόπειρα αυτοκτονίας αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα υγείας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να εντοπιστούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση αυτοκτονικής συμπεριφοράς, ο προσδιορισμός των οποίων θα μπορούσε να έχει προγνωστική αξία και να συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της αυτοκαταστροφικότητας.
Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να μελετήσει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, έχουν συσχετιστεί σε μεγάλο βαθμό με την αυτοκτονική συμπεριφορά και συγκεκριμένα πρόκειται για τις έννοιες της μοναξιάς, της αντοχής στον πόνο, της απελπισίας και της κατάθλιψης σε ασθενείς με πρόσφατη απόπειρα αυτοκτονίας. Η μελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει εάν οι παραπάνω μεταβλητές σχετίζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με την εκδήλωση αυτοκτονικής συμπεριφοράς.
Μέθοδος: Μελετήθηκαν συνολικά 83 άτομα με πρόσφατη απόπειρα αυτοκτονίας (32 άνδρες και 51 γυναίκες) ηλικίας 18-93 ετών, νοσηλευόμενοι στις κλινικές του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν». Τα ψυχομετρικά εργαλεία που χορηγήθηκαν ήταν: η κλίμακα αυτοκτονικής πρόθεσης (Suicide Intent Scale, SIS), η κλίμακα κατάθλιψης (Beck Depression Inventory, BDI), η κλίμακα απελπισίας (Beck Hopelessness Scale, BHS), η κλίμακα μοναξιάς (Revised UCLA Loneliness Scale), η κλίμακα φόβου του πόνου (Fear of Pain Questionnaire, FPQ) και ένα σύντομο ερωτηματολόγιο δημογραφικών και κλινικών στοιχείων. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS-28.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανευρέθηκε ότι υψηλότερη αυτοκτονική πρόθεση σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, μοναξιάς και χαμηλότερα επίπεδα φόβου του πόνου. Επίσης, στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανέκυψε μεταξύ του αισθήματος μοναξιάς, απελπισίας και ύπαρξης καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Ακολούθως, προέκυψε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απελπισία τόσο χαμηλότερα τα επίπεδα φόβου του πόνου και μεγαλύτερο το αίσθημα μοναξιάς και υψηλότερα τα επίπεδα κατάθλιψης. Τέλος, οι βίαιες απόπειρες αυτοκτονίας οι οποίες επιλέγονταν από άνδρες, συσχετίστηκαν με υψηλότερη αυτοκτονική πρόθεση και με χαμηλότερο φόβο του πόνου στα άτομα αυτά.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης ενισχύουν την άποψη ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με αύξηση της πιθανότητας εκδήλωσης αυτοκτονικής συμπεριφοράς και συνεπώς ο εντοπισμός των οποίων μπορεί να συμβάλλει στον σχεδιασμό ειδικών και στοχευμένων κλινικών παρεμβάσεων. Περισσότερες μελέτες είναι ανάγκη να πραγματοποιηθούν, ώστε να μελετηθούν και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την αυτοκτονική πρόθεση αλλά και να μελετηθούν πιο διεξοδικά οι υπάρχοντες και συγκεκριμένα ο μηχανισμός που λειτουργεί ο φόβος του πόνου, διότι αποτελεί μία σημαντική παράμετρο για την αυτοκτονική συμπεριφορά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αυτοκτονία, Απόπειρα αυτοκτονίας, Φύλο, Μέθοδοι απόπειρας, Αυτοκτονική συμπεριφορά
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
76
Αριθμός σελίδων:
66
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-09-29.

Διπλωματική Εργασία Μαρία Ζέμπη.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-09-29.