Διαστασιολόγηση Ομβροδεξαμενών για τη Λειτουργία Οικιακών Συστημάτων Συλλογής Όμβριων Υδάτων υπό Συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής Στη Νήσο Νίσυρο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:3393895 7 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Νερό σε συνθήκες έλλειψης
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-03-29
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Σταυρόπουλος Θωμάς
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Φελώνη Ελισσάβετ , Διδάσκουσα, ΔΠΜΣ Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή, ΕΚΠΑ
Δρ. Νάστος Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Δρ. Ζαΐμης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔΙΠΑΕ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαστασιολόγηση Ομβροδεξαμενών για τη Λειτουργία Οικιακών Συστημάτων Συλλογής Όμβριων Υδάτων υπό Συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής Στη Νήσο Νίσυρο.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαστασιολόγηση Ομβροδεξαμενών για τη Λειτουργία Οικιακών Συστημάτων Συλλογής Όμβριων Υδάτων υπό Συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής Στη Νήσο Νίσυρο.
Περίληψη:
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί ένα από τους βασικούς και αναγκαίους στόχους τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Από τα αρχαία χρόνια, η αξιοποίηση των υδατικών πόρων και ειδικότερα η αποθήκευση των όμβριων υδάτων απασχολούσε τους ανθρώπους. Η εφαρμογή μίας αξιόπιστης τεχνικής για αποθήκευση και χρήση του βρόχινου νερού, ιδιαίτερα στην εποχή μας, σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, αποτελεί μία πρόκληση. Τα συστήματα συλλογής όμβριων υδάτων μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας και στην υδατική ασφάλεια των νησιών στην χώρα μας, όπως είναι το νησί της Νισύρου, με τα ιδιαίτερα κλιματικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά του.

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκε ένα μοντέλο ημερησίου υδατικού ισοζυγίου που σκοπό έχει την διερεύνηση σεναρίων για την κάλυψη των υδατικών αναγκών σε επίπεδο οικίας. Για την αξιόπιστη εφαρμογή του μοντέλου αντλήθηκαν δεδομένα ημερήσιας βροχόπτωσης, από σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), για το νησί της Νισύρου, για τη χρονική περίοδο 2017-2023, δηλαδή για 6 υδρολογικά έτη.

Ειδικότερα, διερευνήθηκε το ποσοστό αξιοπιστίας του συστήματος συλλογής όμβριων υδάτων για διάφορα σενάρια σε σχέση με τη το εύρος της επιφάνειας συλλογής, τον όγκο ομβροδεξαμενής, το μέγεθος των νοικοκυριών και το ποσοστό ικανοποίησης των υδατικών αναγκών τους.

Τέλος, έγινε χρήση κλιματικών μελλοντικών χρονοσειρών για την εξέταση σεναρίων, υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής και πιο συγκεκριμένα για τα δύο κλιματικά σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5. Τα δεδομένα μελλοντικών χρονοσειρών βροχοπτώσεων αντλήθηκαν από την διαδικτυακή σελίδα DEAR Clima και εξετάστηκε η περίοδος από το 2026 έως το 2060.

Μετά την ανάλυση των δεδομένων, προέκυψαν χρήσιμα αποτελέσματα και συμπεράσματα για την αποδοτικότητα του συστήματος συλλογής όμβριων υδάτων τόσο για την χρονική περίοδο που μελετήθηκε, όσο και για τις υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής, στο νησί της Νισύρου, καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων, ημερήσιο υδατικό ισοζύγιο, κλιματική αλλαγή, RCP, Νίσυρος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
82
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο