Προσδιορισμός της αγγείωσης και της αιματικής ροής του χοριοειδούς χιτώνα, των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς και της οπτικής θηλής σε ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα, μέσω αγγειογραφίας οπτικής τομογραφίας συνοχής

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3396935 17 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-19
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Σιδερή Άννα-Μαρία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ηλίας Γεωργάλας, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ- Επιβλέπων
Κωνσταντίνος Δρούτσας, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Κυμιωνής, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ειρήνη Χατζηράλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πέτρος Πέτρου, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γεράσιμος Σιάσος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσδιορισμός της αγγείωσης και της αιματικής ροής του χοριοειδούς χιτώνα, των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς και της οπτικής θηλής σε ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα, μέσω αγγειογραφίας οπτικής τομογραφίας συνοχής
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προσδιορισμός της αγγείωσης και της αιματικής ροής του χοριοειδούς χιτώνα, των στιβάδων του αμφιβληστροειδούς και της οπτικής θηλής σε ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα, μέσω αγγειογραφίας οπτικής τομογραφίας συνοχής
Περίληψη:
Εισαγωγή
Η οπτική τομογραφία συνοχής (OCTA) προσφέρει μια λεπτομερή εικόνα της τριχοειδούς κυκλοφορίας του αμφιβληστροειδούς. Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της μορφολογικής και λειτουργικής συσχέτισης μεταξύ των μικροαγγειακών αλλαγών του αμφιβληστροειδούς και της μικροαγγειακής στεφανιαίας κυκλοφορίας σε σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου (στεφανιαία νόσο - CHD) με ανάσπαση του ST (STEMI), με χρήση της οπτικής τομογραφίας συνοχής – αγγειογραφίας (Optical Coherence Tomography – Angiography / OCT-A).
Υλικό και Μέθοδος
Συνολικά εγγράφηκαν και απεικονίστηκαν 330 οφθαλμοί από 165 συμμετέχοντες (88 ασθενείς και 77 μάρτυρες). Η αγγειακή πυκνότητα του επιπολής τριχοειδικού πλέγματος (SCP) και του εν τω βάθει τριχοειδικού πλέγματος (DCP) μετρήθηκε στην κεντρική (1mm) και περιφερική (1-3mm) περιοχή, στην ανάγγεια ζώνη του κεντρικού βοθρίου (FAZ) και στη χοριοτριχοειδή στιβάδας (3mm). Οι παράμετροι αυτοί στη συνέχεια συσχετίστηκαν με το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LVEF) και τον αριθμό των προσβεβλημένων στεφανιαίων αρτηριών.
Αποτελέσματα
Οι μειωμένες αγγειακές πυκνότητες στο SCP, στο DCP και στη χοριοτριχοειδή στιβάδα, συσχετίστηκαν θετικά με τις τιμές του LVEF (P = 0,006, P = 0,026 και P = 0,002, αντίστοιχα). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κεντρικής περιοχής του SCP και του DCP ή της περιοχής της FAZ. Σχετικά με τον αριθμό των προσβεβλημένων αγγείων, παρατηρήθηκαν σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις για τις αγγειακές πυκνότητες των κεντρικών περιοχών του SCP και του DCP (P < 0,001 και P < 0,001, αντίστοιχα), καθώς επίσης και για την αγγειακή πυκνότητα της περιφερικής περιοχής του SCP (P = 0,009).
Συμπεράσματα
Οι OCTA αγγειακοί δείκτες συσχετίζονται σημαντικά με μορφολογικές και λειτουργικές παραμέτρους σε ασθενείς με STEMI. Η αγγειακή πυκνότητα του SCP φαίνεται ιδιαίτερα, να είναι ένας πολλά υποσχόμενος βιοδείκτης για την έκταση τόσο της μακροαγγειακής βλάβης η οποία σχετίζεται με τον αριθμό των προσβεβλημένων στεφανιαίων
αρτηριών, όσο και της μικροαγγειακής βλάβης όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στη μειωμένη τιμή του LVEF κατά την εισαγωγή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αμφιβληστροειδής χιτώνας, Χοριοειδής χιτώνας, Αιματική ροή, 'Εμφραγμα μυοκαρδίου, Οπτική τομογραφία συνοχής αγγειογραφία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
228
Αριθμός σελίδων:
145
Sideri_Annamaria_PhD.pdf (9 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο