Η Ηθική του περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στα μη ανθρώπινα όντα. Προσπάθεια για μία πρώτη φιλοσοφική θεμελίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3396962 25 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-04-20
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Χανιώτης Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Λαμπρέλλης, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, Διδάκτωρ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Ηθική του περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στα μη ανθρώπινα όντα. Προσπάθεια για μία πρώτη φιλοσοφική θεμελίωση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Ηθική του περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απέναντι στα μη ανθρώπινα όντα. Προσπάθεια για μία πρώτη φιλοσοφική θεμελίωση
Περίληψη:
Αρνούμενοι να αποδεχθούμε την ανθρώπινη συμπεριφορά προς τα μη ανθρώπινα ζώα (ΜηΑΖω), παρουσιάζουμε αρχικά εν συντομία πώς αντιμετωπίζονται από τις κυριότερες θρησκείες. Συμπεραίνουμε ότι οι λεγόμενες Αβρααμικές (Ιουδαϊσμός-Χριστιανισμός-Ισλάμ), θεωρούν τον άνθρωπο ως την κορυφή της δημιουργίας, μια θέση που του επιτρέπει να τα υποτάσσει και να εκμεταλλεύεται. Στη συνέχεια εξετάζονται οι πιο σημαντικές από τις επικρατούσες ηθικές θεωρίες (Αρετολογική ηθική, Δεοντολογική ηθική, Ωφελιμισμός, Ωφελιμισμός των προτιμήσεων του Singer, Θεωρία δικαιωμάτων του Regan, Καταργητισμός του Francione). Μια ποικιλία προβλημάτων και εγγενών ασυνεπειών σχετικά με αυτές τις θεωρίες αποκαλύπτονται και συζητούνται. Ωστόσο, οι θεωρίες που χρησιμοποιούν την έννοια του δικαιώματος εμφανίζονται ως οι πιο ελπιδοφόρες. Εξετάζοντας την έννοια του δικαιώματος, αποδεικνύουμε ότι εάν παραχωρηθούν δικαιώματα στα ΜηΑΖω, αυτά αυτοκαταργούνται με την πράξη της ολικής απελευθέρωσης. Εξετάζοντας κατόπιν την εναλλακτική επιλογή, ότι τα ΜηΑΖω μπορούν να είναι μέρος της ηθικής κοινότητας ακόμα κι αν δεν τους έχουν αποδοθεί δικαιώματα, ανακαλύπτουμε ότι δεν μπορούν να υφίστανται μονομερώς ανθρώπινα καθήκοντα προς αυτά. Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, επιχειρείται η θεμελίωση μιας νέας ηθικής θεωρίας που θα μπορεί να δικαιολογήσει τον εκ των προτέρων περιορισμό των ανθρώπινων ελευθεριών στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-ΜηΑΖω. Για το σκοπό αυτό, θεμελιώνεται αρχικά η βασική απαίτηση κάθε πρώτης ηθικής αρχής. Ως εξειδίκευση και άμεση εφαρμογή της αποδεδειγμένης απαίτησης, προτείνουμε και αναλύουμε την πρώτη αρχή της «Ηθικής του Περιορισμού» που απαιτεί ότι οποιοδήποτε ελατήριο με αναφορά σε ένα σύμπλεγμα κινήτρου-πρόθεσης-δράσης, πρέπει να είναι συμβατό με τη μεταφορά μέρους της δύναμης του δυνατού προς τον αδύναμο. Ως μέσο ελέγχου της αποτελεσματικότητας της νεοσύστατης θεωρίας, επανεξετάζονται και επαναξιολογούνται διλήμματα και προβλήματα που ανέκυψαν κατά την παρουσίαση των κυρίαρχων ηθικών θεωριών. Κανοντας χρήση της Ηθικής του Περιορισμού, προκύπτουν τώρα εύλογα και συνεπή αποτελέσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Ηθική του περιορισμού, πρώτη αρχή, δικαιώματα μη αθρωπίνων ζώων, καθήκοντα, θρησκείες και ζώα, ηθικές θεωρίες και ζώα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
509
Αριθμός σελίδων:
105
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2026-04-24.

ΧΑΝΙΩΤΗΣ_Διπλωματική_Η Ηθική του Περιορισμού.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2026-04-24.